Công văn 4216/TCHQ-TXNK

Công văn 4216/TCHQ-TXNK về kế toán tiền phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4216/TCHQ-TXNK kế toán tiền phạt chậm nộp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4216/TCHQ-TXNK
V/v kế toán tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1182/HQAG-NV ngày 2/8/2012 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc nhập liệu vào KT559; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 32/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính và Thông tư 121/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 32/TT-BTC về hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì: Kế toán ra quyết định hoàn tiền phạt chậm nộp được quy định tại Điểm 3.4.3 Khoản 3 Mục B; Kế toán khấu trừ tại chỗ tiền phạt chậm nộp thuế được hoàn được quy định tại Điểm 3.4.4 Khoản 3 Mục B và Kế toán chuyển đi khấu trừ tiền phạt chậm nộp thuế được hoàn được quy định tại Điểm 3.4.5 Khoản 3 Mục B. Do đó đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang đối chiếu trường hợp của đơn vị nêu với quy định trên để thực hiện đầy đủ theo thứ tự các bút toán đã được quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Thuộc tính Công văn 4216/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4216/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực13/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4216/TCHQ-TXNK kế toán tiền phạt chậm nộp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4216/TCHQ-TXNK kế toán tiền phạt chậm nộp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4216/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành13/08/2012
        Ngày hiệu lực13/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4216/TCHQ-TXNK kế toán tiền phạt chậm nộp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4216/TCHQ-TXNK kế toán tiền phạt chậm nộp

            • 13/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực