Công văn 4222/UBND-XD

Công văn 4222/UBND-XD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Công văn 4222/UBND-XD 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4222/UBND-XD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cà Mau, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

Ngày 08/8/2013, Giám đốc Sở Xây dựng có Công văn số 658/SXD-KTXD về việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất nội dung hướng dẫn và mức điều chỉnh chi phí theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 658/SXD-KTXD ngày 08/8/2013 và Phụ lục kèm theo.

Giao Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan nêu trên cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu trong quá trình thực hiện; nếu có vướng mắc, tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
(Gửi kèm Phụ lục ban hành theo Công văn số 658/SXD-KTXD);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Phòng: XD (Ph, V), KT-XD;
- Lưu: VT,Mi65/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4222/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4222/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2013
Ngày hiệu lực21/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4222/UBND-XD 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4222/UBND-XD 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công Cà Mau
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4222/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành21/08/2013
        Ngày hiệu lực21/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4222/UBND-XD 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4222/UBND-XD 2013 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công Cà Mau

           • 21/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực