Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 4240/LĐTBXH-LĐVL về việc giải quyết chế độ đối với người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 4240/LĐTBXH-LĐVL
V/v giải quyết chế độ đối với người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời Công văn số 2157/SLĐTBXH-TLTC ngày 17/10/2007 của quý Sở về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Kể từ ngày 01/01/1995, Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không có quy định việc chuyển công tác. Nếu người lao động thôi việc ở công ty nhà nước này (công ty X) để làm việc tại công ty nhà nước khác (công ty Y) thì phải thực hiện như sau:

- Người lao động và công ty X thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 hoặc Điều 37 hoặc Điều 38 Bộ luật lao động;

- Người lao động được trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động (mỗi năm thực tế làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương nếu có);

- Công ty Y thực hiện việc tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại chương IV Bộ luật Lao động.

Như vậy, các chế độ đối với người lao động làm việc tại công ty Y được tính từ thời Điểm người lao động được tuyển dụng vào công ty Y.

2. Tại Công văn số 2975/LĐTBXH-LĐVL ngày 21/8/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội gửi Bộ Tài chính đã nêu rõ 12 trường hợp người lao động của công ty Dệt Hải Phòng (gửi kèm theo Công văn số 10724/BTC-TCDN ngày 10/8/2007 của Bộ Tài chính) không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ vì thời Điểm tuyển dụng lần cuối cùng sau thời Điểm 21/4/1998. Việc người lao động chưa nhận trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty trước đó thuộc trách nhiệm giải quyết của công ty trước đó với người lao động theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động (trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các Khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày).

Như vậy, người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Dệt Hải Phòng sau ngày 21/4/1998 nếu bị mất việc làm do thực hiện bán doanh nghiệp sẽ được giải quyết trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Lao động.

3. Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có chủ trương vận dụng chế độ như Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ thì bố trí kinh phí từ nguồn của địa phương. Quỹ Hỗ trợ lao động dôi dư không cấp kinh phí bổ sung.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Sở biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
-TTNguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4240/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2007
Ngày hiệu lực14/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4240/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành14/11/2007
        Ngày hiệu lực14/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4240/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ người lao động khi thực hiện bán Công ty Dệt Hải Phòng

           • 14/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực