Công văn 4252/TCT/ĐTNN

Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu

Nội dung toàn văn Công văn 4252/TCT/ĐTNN thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4252/TCT/ĐTNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2004

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4252 TCT/ĐTNN NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt (chương trình ESOPs). Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

Căn cứ Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, căn cứ Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêu trên, trường hợp Công ty ở nước ngoài cấp cho các nhân viên làm việc tại Công ty Việt Nam quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài thì các khoản thu nhập phát sinh từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các nhân viên của Công ty Việt Nam.

Đến ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình, nếu nhân viên thực hiện quyền mua cổ phiếu trong phạm vi quyền mua và số cổ phiếu này được bán ra theo giá thị trường thì thu nhập từ quyền mua cổ phiếu là khoản chênh lệch ròng giữa giá trị cổ phiếu tính theo giá thị trường tại thời điểm bán và giá trị cổ phiếu tính theo giá được cấp theo chương trình ESOPs của Công ty, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến giao dịch. Khoản thu nhập này mang tính chất là thu nhập thường xuyên, được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của tháng phát sinh thu nhập và được quyết toán khi kết thúc năm tương ứng với thời điểm (tháng/năm) thực hiện quyền mua cổ phiếu đã quy định theo chương trình ESOPs và phát sinh thu nhập chi trả cho nhân viên của Công ty Việt Nam, không phụ thuộc vào thu nhập có chuyển về Việt Nam hay không.

Hướng dẫn nêu trên được áp dụng đối với các khoản thu nhập từ quyền mua cổ phiếu tại thị trường chứng khoán nước ngoài phát sinh kể từ ngày . Đối với các khoản thu nhập từ quyền mua cổ phiếu tại thị trường chứng khoán nước ngoài phát sinh trước ngày 01/7/2004 được áp dụng theo các văn bản hướng dẫn về thuế tương ứng và không điều chỉnh lại theo công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục thuế báo cáo Tổng cục để giải quyết kịp thời.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4252/TCT/ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4252/TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2004
Ngày hiệu lực 22/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4252/TCT/ĐTNN

Lược đồ Công văn 4252/TCT/ĐTNN thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4252/TCT/ĐTNN thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4252/TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 22/12/2004
Ngày hiệu lực 22/12/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4252/TCT/ĐTNN thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu

Lịch sử hiệu lực Công văn 4252/TCT/ĐTNN thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu

  • 22/12/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/12/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực