Công văn 427/TTg-VX

Công văn số 427/TTg-VX về việc xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 427/TTg-VX xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 427/TTg-VX
V/v xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại công văn số 564/LĐTBXH-TĐTL ngày 25 tháng 02 năm 2008 về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép xếp lương theo Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với viên chức quản lý công ty Cao su Đồng Nai và với người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (nếu hưởng lương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

2. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- Công ty Cao su Đồng Nai và Phước Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Website CP; các Vụ: CN, KTTH, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, VX (3), AT.20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 427/TTg-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu427/TTg-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2008
Ngày hiệu lực24/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 427/TTg-VX

Lược đồ Công văn 427/TTg-VX xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 427/TTg-VX xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu427/TTg-VX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành24/03/2008
        Ngày hiệu lực24/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 427/TTg-VX xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 427/TTg-VX xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

           • 24/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực