Công văn 4279/UBND-VX

Công văn 4279/UBND-VX năm 2014 về cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4279/UBND-VX 2014 cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4279/UBND-VX
Về việc cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2014

 

KHẨN

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Điểm 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014 về điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và Công văn số 2779/LĐTBXH-VL ngày 04 tháng 8 năm 2014 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 12679/SLĐTBXH-VL ngày 25 tháng 8 năm 2014 về việc cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 4457/STP-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2014;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai áp dụng điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam đã được điều chỉnh tại Điểm 4 Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2014 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014, cụ thể:

a) Người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đào tạo hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

b) Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ); cơ sở giáo dục mầm non;

c) Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thời gian áp dụng từ ngày 08 tháng 7 năm 2014.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý đối với lao động nước ngoài, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố và tiến hành xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TTUB: CT, các PCT;
- BQL các KCX và CN Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, CCHC;
- Lưu: VT (VX-TC) lh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4279/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4279/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2014
Ngày hiệu lực27/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4279/UBND-VX

Lược đồ Công văn 4279/UBND-VX 2014 cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4279/UBND-VX 2014 cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4279/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành27/08/2014
        Ngày hiệu lực27/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4279/UBND-VX 2014 cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4279/UBND-VX 2014 cấp giấy phép lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hồ Chí Minh

           • 27/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực