Công văn 4299/TCT-CS

Công văn số 4299/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT mặt hàng cà phê do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4299/TCT-CS thuế suất thuế GTGT hàng cà phê


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4299/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT mặt hàng cà phê

Hà Nội, ngày 18  tháng  10  năm 2007

 

Kính gửi:  Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số đơn vị hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng cà phê. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1.1, Mục II, Phần A; Điểm 2.10, Mục II, Phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng cà phê nhân được quy định như sau:

1. Cà phê nhân chưa qua xử lý hoặc được làm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, phân loại, bắn màu, đánh bóng và đóng gói do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra  thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2. Cà phê nhân chưa trải qua hoặc đã trải qua các công đoạn: làm sạch, bóc vỏ, phơi, sấy khô, phân loại, bắn màu, đánh bóng và đóng gói bán ra ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Trường hợp trước ngày ban hành công văn này thực hiện áp dụng các mức thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng cà phê nhân khác với hướng dẫn nêu trên thì không Điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế thông báo cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội cà phê Việt Nam;
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4299/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4299/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/10/2007
Ngày hiệu lực 18/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4299/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4299/TCT-CS thuế suất thuế GTGT hàng cà phê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4299/TCT-CS thuế suất thuế GTGT hàng cà phê
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4299/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 18/10/2007
Ngày hiệu lực 18/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4299/TCT-CS thuế suất thuế GTGT hàng cà phê

Lịch sử hiệu lực Công văn 4299/TCT-CS thuế suất thuế GTGT hàng cà phê

  • 18/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực