Công văn 4306/TCT-CS

Công văn số 4306/TCT-CS về việc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4306/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4306/TCT-CS
V/v xử phạt vi phạm HC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 4084/TT-CT ngày 13/10/2008 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về xử lý vi phạm hành chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều 10, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định:

''1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện; đối với vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, môi trường, an toàn và kiểm soát bức xạ, nhà ở, đất đai, đê điều, xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh nhập cảnh hoặc vi phạm hành chính, là hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả thì thời hiệu là hai năm; nếu quá các thời hạn nói trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh này.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì bị xử lý theo quy định tại Điều 121 của Pháp lệnh này.''

Điều 121. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính quy định:

''Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính mà sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, không đúng mức, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.''

Tại Điều 14 Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí quy định:

''Điều 14. Vi phạm quy định về chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

5. Đối với hành vi làm mất, cho, bán chứng từ :

a) Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên giao cho khách hàng của mỗi số chứng từ chưa sử dụng;

b) Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi lành mất các liên của mỗi số chứng từ, trừ liên giao cho khách hàng của chứng từ chưa sử dụng;

...

d) Mức phạt đối với các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản 5 Điều này tối đa là 50.000.000 đồng; riêng trường hợp cho, bán chímg từ phát hiện đã sử dụng áp dựng mức phạt tối đa theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều này.''

Căn cứ vào quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế căn cứ thời điểm làm mất Biên lai để xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lành mất Biên lai. Trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì không xử phạt những vẫn phải thưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 3 Điều 12 của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, Cục Thuế phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của các công chức thuế có liên quan trong việc để quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp thời biểu xử phạt vẫn còn thì xử phạt theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 106/2003NĐ-CP ngày 23/9/2003 nêu trên. Cục Thuế căn cứ vào tình tiết cụ thể xác định mức phạt cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4306/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4306/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2008
Ngày hiệu lực14/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4306/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4306/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4306/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/11/2008
        Ngày hiệu lực14/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4306/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4306/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính

           • 14/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực