Công văn 43264/CT-HTr

Công văn 43264/CT-HTr năm 2016 về chuyển lỗ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 43264/CT-HTr chuyển lỗ Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43264/CT-HTr
V/v chuyển lỗ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lixil Việt Nam
Địa chỉ: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
MST: 0100113381

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 69/2015 đề ngày 13/5/2015 và công văn số 136 LIXIL/2015 đề ngày 29/7/2015 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chuyển lỗ.

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“...Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh doanh. Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.”

- Căn cứ công văn số 2470/TCT-CS ngày 06/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên thì việc chuyển lỗ năm 2014 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam (kế thừa từ Sinax và Dinax) như sau: Chuyển lỗ vào thu nhập (được hạch toán riêng) của Sinax và Dinax trước, số lỗ còn lại được chuyển vào thu nhập của các đơn vị phụ thuộc còn lại do Công ty tự lựa chọn, nếu còn lỗ thì thực hiện chuyển lỗ theo quy định.

Công ty không được chuyển lỗ vào thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

(Công văn này thay thế công văn số 2880/CT-HTr ngày 19/01/2016 của Cục Thuế TP Hà Nội).

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT
T số 1;
- Phòng Pháp
chế;
- Lưu: VT, HTr (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 43264/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu43264/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2016
Ngày hiệu lực28/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 43264/CT-HTr chuyển lỗ Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 43264/CT-HTr chuyển lỗ Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu43264/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành28/06/2016
        Ngày hiệu lực28/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 43264/CT-HTr chuyển lỗ Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 43264/CT-HTr chuyển lỗ Hà Nội 2016

            • 28/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực