Công văn 4335/TCT-CS

Công văn số 4335/TCT-CS về việc lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4335/TCT-CS lập, gửi quyết toán tài chính chi nhánh hạch toán phụ thuộc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 4335/TCT-CS
V/v: lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 2203/CT-TTHT ngày 26/09/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về lập, gửi quyết toán tài chính đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4 Mục I Phần thứ hai Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn: “(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc, ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, Tổng công ty.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp có trụ sở chính ở một địa phương nhưng có các đơn vị kế toán trực thuộc ở địa phương khác thì ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm của các đơn vị kế toán trực thuộc ở địa phương khác để nộp cho cơ quan thuế. Đơn vị kế toán trực thuộc lập báo cáo tài chính năm gửi cho doanh nghiệp của mình để làm căn cứ lập báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất cho doanh nghiệp đồng thời phải gửi báo cáo tài chính năm của đơn vị mình đến cơ quan thuế nơi các đơn vị này đóng trụ sở kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4335/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4335/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4335/TCT-CS lập, gửi quyết toán tài chính chi nhánh hạch toán phụ thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4335/TCT-CS lập, gửi quyết toán tài chính chi nhánh hạch toán phụ thuộc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4335/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4335/TCT-CS lập, gửi quyết toán tài chính chi nhánh hạch toán phụ thuộc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4335/TCT-CS lập, gửi quyết toán tài chính chi nhánh hạch toán phụ thuộc

             • 23/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực