Công văn 4337/TCT-CS

Công văn số 4337/TCT-CS về việc thuế suất thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4337/TCT-CS thuế suất thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số: 4337/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH xúc tiến Y khoa Như Quang.

Trả lời công văn số 12/CV/NQ-07 ngày 06/08/2007 của Công ty TNHH xúc tiến y khoa Như Quang về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm giá đỡ mạch vành, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 28, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT; Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi- Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi; tham khảo ý kiến của Bộ Y tế tại công văn số 6710/BYT-TB-CT ngày 21/09/2007 thì sản phẩm giá đỡ mạch vành được dùng để đặt vào động mạch vành nhằm khai thông và giữ vững cho lòng của động mạch vành khi bị hư hỏng nội mạc, được mở rộng vĩnh viễn để cung cấp đủ máu nuôi tim) là sản phẩm dùng để hỗ trợ sự suy giảm một bộ phận cơ thể người, thuộc phân nhóm 9201 nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Công văn này thay thế công văn số 1836/TCT-PCCS ngày 14/05/2007 của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo mức thuế suất 5% đối với sản phẩm giá đỡ mạch vành thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4337/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4337/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực23/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4337/TCT-CS thuế suất thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4337/TCT-CS thuế suất thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4337/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực23/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4337/TCT-CS thuế suất thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4337/TCT-CS thuế suất thuế GTGT

           • 23/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực