Công văn 4356/VPCP-CCHC

Công văn số 4356/VPCP-CCHC về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4356/VPCP-CCHC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4356/VPCP-CCHC

 V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên

  các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010.

         Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 4233/BC-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ tại Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 2 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

        1. Giao Văn phòng Chính phủ dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo tại các Bộ, ngành và địa phương.

        2. Giao Ban Điều hành Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ):

        - Hướng dẫn tiêu chí cụ thể về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính một cách thống nhất, đồng bộ theo quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        - Huy động các chuyên gia am hiểu về thủ tục hành chính tham gia cùng Tổ công tác 324 của Văn phòng Chính phủ đánh giá độc lập, khách quan kết quả rà soát thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; đồng thời, chủ động nghiên cứu, rà soát, đánh giá, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính thuộc một số ngành, lĩnh vực trọng tâm, phục vụ cho việc xây dựng Luật và Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Quyết định số 30/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        - Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về việc khai thác, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của các Bộ, ngành, địa phương.

        Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg (để b/cáo);

- VPCP: BTCN, các PCN;

  Tổ công tác 324; các Vụ, Cục,

   Website CP; Trung tâm TTBC;

- Lưu: VT, CCHC (5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4356/VPCP-CCHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4356/VPCP-CCHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4356/VPCP-CCHC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4356/VPCP-CCHC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4356/VPCP-CCHC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành07/08/2007
        Ngày hiệu lực07/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4356/VPCP-CCHC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4356/VPCP-CCHC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           • 07/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực