Công văn 4362-CV/VPTW/nb

Công văn 4362-CV/VPTW/nb năm 2014 về chi tổ chức đại hội đảng các cấp do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4362-CV/VPTW/nb 2014 chi tổ chức đại hội đảng các cấp


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 4362-CV/VPTW/nb
V/v chi đại hội đảng các cấp

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định số 39-QĐ/VPTW, ngày 04-9-2014 “Về chế độ chi tổ chức đại hội đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, Văn phòng Trung ương Đảng nhận được Công văn phản ánh của một số tỉnh ủy, thành ủy hỏi về:

1- Trường hợp một đồng chí tham gia nhiều trưởng tiểu ban, nhiều thường trực các tiểu ban (như tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban phục vụ) thì các đồng chí này được hưởng mức chi bồi dưỡng như thế nào.

2- Trường hợp một đồng chí không tham gia tiểu ban nhưng tham gia các tổ giúp việc hoặc tổ biên tập thì được hưởng mức chi bồi dưỡng thế nào.

3- Đại hội chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn và tương đương mức chi tiền ăn như thế nào.

4- Đối với đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khác chế độ chi đại hội như thế nào.

Về các nội dung phản ánh trên, Văn phòng Trung ương Đảng có ý kiến trả lời như sau:

1- Trường hợp một đồng chí tham gia nhiều tiểu ban thì chỉ được hưởng mức chi bồi dưỡng theo chức danh cao nhất của đồng chí tại những tiểu ban mà đồng chí tham gia.

2- Trường hợp một đồng chí không tham gia tiểu ban mà tham gia tổ giúp việc hoặc tổ biên tập thì đồng chí được hưởng mức chi bồi dưỡng theo chức danh cao nhất tại các tổ giúp việc hoặc tổ biên tập mà đồng chí tham gia.

3- Đại hội chi bộ cấp xã phường, thị trấn và tương đương được thực hiện mức chi tiền ăn theo quy định tại điểm 3.1, mục 3, Điều 4, phần II Quy định số 39-QĐ/VPTW, ngày 04-9-2014 của Văn phòng Trung ương Đảng

4- Đối với đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khác được thực hiện như sau:

- Chế độ chi đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn được thực hiện theo mức chi tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30-5-2012 của Ban Bí thư với mức chi bằng 0,1 mức lương tối thiểu.

- Chế độ chi đại hội đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở khác (ngoài đối tượng đã được quy định tại khoản 13, Điều 3 Quy định số 39-QĐ/VPTW) thực hiện theo quy định hiện hành từ nguồn đảng phí được trích giữ lại tại đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và nguồn hỗ trợ từ đảng bộ cấp trên trực tiếp (nếu có).

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục Tài chính và Quản lý đầu tư,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Văn Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4362-CV/VPTW/nb

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4362-CV/VPTW/nb
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2014
Ngày hiệu lực12/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4362-CV/VPTW/nb 2014 chi tổ chức đại hội đảng các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4362-CV/VPTW/nb 2014 chi tổ chức đại hội đảng các cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4362-CV/VPTW/nb
        Cơ quan ban hànhBan Chấp hành Trung ương
        Người kýBùi Văn Thạch
        Ngày ban hành12/11/2014
        Ngày hiệu lực12/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4362-CV/VPTW/nb 2014 chi tổ chức đại hội đảng các cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4362-CV/VPTW/nb 2014 chi tổ chức đại hội đảng các cấp

           • 12/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực