Công văn 438/SGTVT-VT

Công văn 438/SGTVT-VT về tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Công văn 438/SGTVT-VT cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông


UBND TỈNH BẠC LIÊU
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/SGTVT-VT
V/v tăng cường công tác quản lý, cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông.

Bạc Liêu, ngày 13 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Phòng Công thương các huyện
- Phòng Quản lý đô thị thị xã

 

Căn cứ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT ban hành quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.

Căn cứ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ủy quyền cho UBND huyện, thị xã cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông.

Trong thời gian qua, việc quản lý, cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông ở một số huyện, thị xã còn nhiều bất cập, chưa đúng theo quy định.

Để thực hiện tốt hơn các văn bản về quản lý, cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông (các bến đò chèo, đò máy, phà nhỏ … chở khách và phương tiện vận tải qua sông), Sở GTVT Bạc Liêu yêu cầu các phòng công thương huyện và phòng quản lý đô thị thị xã:

I- Khi giải quyết thủ tục cấp giấy phép hoạt động của bến khách ngang sông cần chú ý thực hiện đúng các quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ GTVT như sau:

1. Điều kiện hoạt động đối với bến khách ngang sông theo điều 5.

2. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông theo điều 9.

3. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông theo điểm 2 điều 10.

4. Thẩm quyền đóng, đình chỉ hoạt động đối với bến khách ngang sông theo điều 11.

5. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông theo điều 24.

6. Đối với các bến khách ngang sông trên các tuyến sông, kênh là địa bàn hành chính giữa 2 huyện, thị xã hoặc 2 tỉnh thì phải có sự phối hợp và thống nhất với cơ quan quản lý giao thông địa bàn hành chính bờ sông, kênh đối diện, để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất tuyến vận tải hành khách ngang sông và trật tự an toàn giao thông trong quá trình khai thác.

II- Phòng quản lý GTVT huyện (Phòng Công thương), thị xã (Phòng quản lý đô thị) có trách nhiệm:

a. Lập Quy hoạch các bến khách ngang sông trên địa bàn, trình UBND huyện, thị xã ký và gửi báo cáo về sở GTVT để tổng hợp trình UBND tỉnh ký quy hoạch bến đò khách ngang sông chung toàn tỉnh.

b. Tham mưu cho UBND huyện, thị xã quản lý, cấp phép hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông theo quy định của Bộ GTVT và của UBND tỉnh Bạc Liêu.

c. Thống kê, báo cáo công tác quản lý, cấp phép hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ SGTVT (B/c);
- Các đơn vị  có liên quan.
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 438/SGTVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu438/SGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2008
Ngày hiệu lực13/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 438/SGTVT-VT cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 438/SGTVT-VT cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu438/SGTVT-VT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýNguyễn Tấn Phước
        Ngày ban hành13/08/2008
        Ngày hiệu lực13/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 438/SGTVT-VT cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông

            Lịch sử hiệu lực Công văn 438/SGTVT-VT cấp phép hoạt động đối với bến khách ngang sông

            • 13/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực