Công văn 439/TTg-NN

Công văn số 439/TTg-NN về việc bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 439/TTg-NN bố trí kế hoạch 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 439/TTg-NN
V/v bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 287/TTr-BNN-HTX ngày 01 tháng 02 năm 2008); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1705/BKH-KTNN ngày 14 tháng 3 năm 2008) về việc bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao chỉ tiêu kế hoạch di dân, tái định cư năm 2008 Dự án thủy điện Sơn La cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu như sau:

a) Chỉ tiêu di dân, tái định cư là 7.100 hộ, trong đó: tỉnh Sơn La 4.300 hộ, tỉnh Điện Biên 1.300 hộ, tỉnh Lai Châu 1.500 hộ.

b) Kế hoạch vốn:

- Vốn kế hoạch năm 2007 chuyển thực hiện năm 2008 là 1.816 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 561 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 600 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 655 tỷ đồng.

- Vốn kế hoạch 2008 là 2.850 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 1.500 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 750 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 600 tỷ đồng.

c) Về nguồn vốn: sử dụng 50% từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 50% từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính bố trí vốn kế hoạch năm 2008 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện theo tiến độ và kế hoạch di dân, tái định cư của từng tỉnh.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu:

- Bố trí kế hoạch cụ thể cho các dự án di dân, tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La của từng tỉnh.

- Về nội dung, chính sách đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Phó Trưởng BCĐ Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ông Nguyễn Minh Đăng, Thành viên BCĐ;
- Tổ Tổng hợp BCĐ (Bộ Công Thương);
- Văn phòng Tiểu Ban Di dân TĐC (Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 439/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu439/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 439/TTg-NN

Lược đồ Công văn 439/TTg-NN bố trí kế hoạch 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 439/TTg-NN bố trí kế hoạch 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu439/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 439/TTg-NN bố trí kế hoạch 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Công văn 439/TTg-NN bố trí kế hoạch 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

            • 26/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực