Công văn 4424/BHXH-ST

Công văn 4424/BHXH-ST năm 2015 hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4424/BHXH-ST
V/v hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo him thất nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Ngày 01/10/2015, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ký Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ban hành quy đnh về mẫu sổ BHXH có hiệu lực tngày 01/01/2016. Tuy nhiên, Luật Việc làm s38/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý khi thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động trước khi Quyết định số 1035/QĐ-BHXH có hiệu lực, BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN và trường hợp người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN như sau:

- Cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chm dứt hưởng TCTN của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giy xác nhận thời gian đóng BHTN (mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu.

- Khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp Giy xác nhận thi gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng TCTN ln sau. Thời gian đóng BHTN được bo lưu là khoảng thi gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng TCTN.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đ
c;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, ST(2b
)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4424/BHXH-ST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4424/BHXH-ST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2015
Ngày hiệu lực06/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4424/BHXH-ST
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýĐỗ Văn Sinh
       Ngày ban hành06/11/2015
       Ngày hiệu lực06/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4424/BHXH-ST hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 2015

            • 06/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực