Công văn 4447/TCT-CS

Công văn 4447/TCT-CS năm 2017 về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4447/TCT-CS 2017 xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4447/TCT-CS
V/v xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1873/CT-THNVDT ngày 8/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 125 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội quy định:

“Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;“

Tại điểm c, Khoản 2, Điều 5; Khoản 2, Điều 1 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử đụng đất quy định:

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

c) Chuyển mục đích từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không phải là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất.“

“Điều 14. Trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

Căn cứ hồ sơ địa chính (thông tin về người sử dụng đất, diện tích đất, vị trí đất và mục đích sử dụng đất) do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường gửi đến; căn cứ Quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất cụ thể tinh thu tiền sử dụng đất hoặc Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất, ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ gia đình, cá nhân.“

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ thực tế kèm theo thì:

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02370 ngày 10/4/2003 do UBND thị xã Tuy Hòa cấp thì hộ gia đình ông Lê Tỷ Khởi được công nhận quyền sử dụng đất chuyên dùng có thời hạn và thời hạn sử dụng của hộ ông Lê Tỷ Khởi đối với 250 m2 đất chuyên dùng đã hết từ 10/2016. Như vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình ông Lê Tỷ Khởi nêu trên không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ, mà phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;

- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4447/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4447/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4447/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4447/TCT-CS 2017 xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4447/TCT-CS 2017 xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4447/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4447/TCT-CS 2017 xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4447/TCT-CS 2017 xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

            • 29/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực