Công văn 44638/CT-HTr

Công văn 44638/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế môn bài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 44638/CT-HTr chính sách thuế môn bài Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44638/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần máy công cụ và thiết bị VKM
(Địa chỉ: số 2 Lô 4B Đường Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hòa, Quận cầu Giấy, TP Hà Nội,
MST: 0106990389)

Trả lời công văn số 01/2016/CV-VKM hỏi về tiền thuế môn bài và chuyển nhượng vốn góp của cá nhân và công văn số 02/2016/CV-VKM về việc bổ sung thông tin và tài liệu, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 hướng dẫn bổ sung sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài.

"1- Thay thế điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC và Thông tư số 113/2002/TT-BTC như sau:

Các tổ chức kinh tế bao gồm:

- Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và các Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là các HTX);

- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu (thuộc công ty hoặc thuộc chi nhánh )... hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ được cấp giấy chứng nhận (đăng ký kinh doanh), có đăng ký nộp thuế, và được cấp mã số thuế (loại 13 số);

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau

Đơn vị: đồng

BẬC THUẾ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUÊ MÔN BÀI CẢ NĂM

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.

+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.

+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.

…”

- Căn cứ Điều 6 Chương 2 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ quy định giao dịch tài chính của doanh nghiệp áp dụng thanh toán bằng tiền mặt

"Chương 2: Thanh toán bằng tiền mặt đối với một số giao dịch thanh toán

...

Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau."

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán tiền mặt.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 29/4/2016) do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Đối với nghĩa vụ nộp tiền thuế môn bài: Công ty cổ phần máy công cụ và thiết bị VKM có 60% vốn đầu tư nước ngoài, 40% vốn đầu tư trong nước thì Công ty sẽ xác định mức thuế môn bài cả năm theo vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Đối với việc thanh toán trong giao dịch chuyển nhượng góp vốn: Công ty thực hiện chuyển nhượng vốn góp của cá nhân là người Việt Nam cho cá nhân là người Việt Nam thì cá nhân không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ và Thông tư 09/2015/TTBTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Máy công cụ và thiết bị VKM biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 44638/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu44638/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2016
Ngày hiệu lực05/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 44638/CT-HTr chính sách thuế môn bài Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 44638/CT-HTr chính sách thuế môn bài Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu44638/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành05/07/2016
        Ngày hiệu lực05/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 44638/CT-HTr chính sách thuế môn bài Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 44638/CT-HTr chính sách thuế môn bài Hà Nội 2016

         • 05/07/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/07/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực