Công văn 4468/TCT-CS

Công văn 4468/TCT-CS về việc thuế giá trị gia tăng đối với vận tải quốc tế bằng đường bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4468/TCT-CS thuế giá trị gia tăng vận tải quốc tế bằng đường bộ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4468/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với vận tải quốc tế bằng đường bộ.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Quảng Trị;
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 144/CT-TTHT ngày 06/3/2009 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị, công văn số 509/VNS-XNK ngày 16/4/2009 của Tổng công ty Thép Việt Nam về việc thuế GTGT đối với vận tải quốc tế bằng đường bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và điểm 1c mục II phần B Thông tư số 123/2008/NĐ-CP">129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Vận tải quốc tế bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hóa theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam. Trường hợp hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa”.

Về vận tải quốc tế bằng đường bộ: Theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6757/BGTVT-HTQT ngày 29/9/2009 thì theo quy định của các Hiệp định vận tải đường bộ mà Việt Nam ký kết với nước ngoài thì tuyến vận tải quốc tế là tuyến có một trong hai điểm khởi hành hoặc xuất phát nằm trên lãnh thổ của Việt Nam và điểm còn lại nằm trên lãnh thổ của nước có ký kết Hiệp định với Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp các doanh nghiệp vận tải thực hiện vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài bằng đường bộ theo hợp đồng, trong đó chặng nội địa chiếm từ 80-95% trong tổng chiều dài của tuyến, có một điểm của tuyến nằm trên lãnh thổ Việt Nam và điểm còn lại của tuyến nằm trên lãnh thổ nước ngoài cũng được coi là vận tải quốc tế và doanh thu vận tải quốc tế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 1 Thông tư số 112/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Thép Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4468/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4468/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/2009
Ngày hiệu lực 02/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4468/TCT-CS thuế giá trị gia tăng vận tải quốc tế bằng đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4468/TCT-CS thuế giá trị gia tăng vận tải quốc tế bằng đường bộ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4468/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 02/11/2009
Ngày hiệu lực 02/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4468/TCT-CS thuế giá trị gia tăng vận tải quốc tế bằng đường bộ

Lịch sử hiệu lực Công văn 4468/TCT-CS thuế giá trị gia tăng vận tải quốc tế bằng đường bộ

  • 02/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực