Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB năm 2017 về tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB 2017 tổng hợp số lượng công chức viên chức hợp đồng chuyên môn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4497/LĐTBXH-TCCB
V/v tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 13/10/2017, Bộ Nội vụ có Công văn số 5469/BNV-TCBC về việc triển khai Kết luận số 17-KT/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, trong đó có nội dung về quản lý, sử dụng biên chế. Bộ yêu cầu các đơn vị rà soát, tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tính đến thời điểm 30/9/2017 (theo biu mẫu đính kèm).

Do thời gian gấp, đề nghị đơn vị gửi báo cáo và các biểu mẫu thống kê về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 27/10/2017 vào thư điện tử, địa chỉ: [email protected], điện thoại liên hệ (024.39363337) để kịp tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ, đồng thời gửi qua đường văn thư trong thời gian sớm nhất./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCCB
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

Đơn vị

BIỂU S 1

TNG HỢP S LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH S 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐI VỚI CÁC T CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ, NGÀNH)

STT

Tên đơn vị

Biên chế công chức Bộ, ngành giao năm 2017

Công chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Số giao

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

2

Phòng 1

 

 

 

 

 

3

Phòng 2

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

. . .

Phòng n

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày     tháng    năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Đơn vị

BIỂU S 2

TNG HỢP S LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, HỢP ĐNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LP CỦA BỘ, NGÀNH)

STT

Tên đơn vị

Số lượng người làm việc Bộ, ngành giao năm 2017

Kinh phí hot đng

Viên chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017

Hợp đồng theo Nghị định s 68/2000/NĐ-CP

Số giao

Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

1

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

 

 

 

2

Phòng (Khoa) 1

 

 

 

 

 

 

3

Phòng (Khoa) 2

 

 

 

 

 

 

 

….....

 

 

 

 

 

 

 

Phòng (Khoa) n

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày     tháng     năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4497/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB 2017 tổng hợp số lượng công chức viên chức hợp đồng chuyên môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB 2017 tổng hợp số lượng công chức viên chức hợp đồng chuyên môn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4497/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành26/10/2017
        Ngày hiệu lực26/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB 2017 tổng hợp số lượng công chức viên chức hợp đồng chuyên môn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB 2017 tổng hợp số lượng công chức viên chức hợp đồng chuyên môn

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực