Công văn 45/BXD-QLN

Công văn 45/BXD-QLN năm 2015 về cung cấp dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 45/BXD-QLN 2015 cung cấp dịch vụ định giá bất động sản


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-QLN
V/v: cung cấp dịch vụ định giá bất động sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5123/BTC-QLG ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính chuyển văn bản số 050315/JLL ngày 30/3/2015 của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về việc thực hiện ngành nghề định giá bất động sản. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Ngày 01/4/2015, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 13/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) về thực hiện ngành nghề định giá bất động sản.

2/ Tại Khoản 4 Điều 80 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015) quy định: “4. Chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành; hết thời hạn trên, người được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải có đủ điều kiện về thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá.”

Theo quy định pháp luật nêu trên, kể từ thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực thi hành, nếu hoạt động kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) có liên quan đến phạm vi quy định của pháp luật về giá thì nhân viên định giá của Công ty được tiếp tục sử dụng chứng chỉ định giá bất động sản đã được cấp theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 trong thời hạn 05 năm, sau thời hạn 05 năm nêu trên thì nhân viên định giá bất động sản của Công ty phải có đủ điều kiện về thẩm định giá viên theo quy định của pháp luật về giá; các điều kiện khác liên quan về hoạt động thẩm định giá thực hiện theo các quy định của pháp luật về giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 45/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu45/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 45/BXD-QLN 2015 cung cấp dịch vụ định giá bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 45/BXD-QLN 2015 cung cấp dịch vụ định giá bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu45/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành11/06/2015
        Ngày hiệu lực11/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 45/BXD-QLN 2015 cung cấp dịch vụ định giá bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 45/BXD-QLN 2015 cung cấp dịch vụ định giá bất động sản

           • 11/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực