Công văn 45/BXD-QLN

Công văn 45/BXD-QLN về hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 45/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/BXD-QLN
V/v hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 267/SXD-QLN&CS ngày 05/4/2011 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án cụm, tuyến dân cư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 03/11/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1998/QĐ-TTg Điều chỉnh cơ chế, chính sách thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (sau đây gọi tắt là Quyết định 1998/QĐ-TTg) Một trong những nội dung điều chỉnh của Quyết định nói trên là: các hộ dân thuộc đối tượng giai đoạn 2 của Chương trình được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua trả chậm nền nhà ở với mức vay tối đa là 28 triệu đồng/hộ đối với khu vực ngập sâu (>3m) và 26 triệu đồng/hộ đối với các khu vực khác.

Quyết định 1998/QĐ-TTg nói trên có đính kèm 3 Phụ lục:

- Phụ lục số 1: Chi tiết vốn đầu tư xây dựng các dự án đã phê duyệt tại Quyết định 1151/QĐ-TTg ngày 26/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phụ lục số 2: Chi tiết vốn đầu tư xây dựng các dự án đã phê duyệt tại Quyết định 1403/QĐ-TTg ngày 31/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phụ lục số 3: Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư thuộc giai đoạn 2 của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (Phụ lục số 3 là tổng hợp Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2).

Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 đã xác định đúng vốn đầu tư theo quy định của Quyết định 1998/QĐ-TTg Tuy nhiên, tại Phụ lục số 3 có sự sai số về số vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở đối với thành phố Cần Thơ. Cụ thể: số vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam để đầu tư tôn nền phần diện tích xây dựng nhà ở đối với thành phố Cần Thơ ghi tại Phụ lục số 2 là 65,078 tỷ đồng (tính với mức vay 26 triệu đồng/hộ) nhưng tại Phụ lục số 3 lại ghi là 75,09 tỷ đồng (tính với mức vay lớn hơn theo quy định).

Do các dự án cụm, tuyến dân cư đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2 của thành phố Cần Thơ không thuộc khu vực ngập sâu nên các hộ dân thuộc diện đối tượng di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư của Thành phố được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua trả chậm nền nhà ở với mức tối đa là 26 triệu đồng/hộ. Căn cứ mức vay nói trên thì số vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để cho 2.503 hộ thuộc diện đối tượng của Thành phố vay để mua trả chậm nền nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư thuộc giai đoạn 2 của Chương trình tối đa là 65,078 tỷ đồng. Như vậy, số vốn ghi ở Phụ lục 2 đính kèm Quyết định 1998/QĐ-TTg là đúng.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện theo Phụ lục số 2 đính kèm Quyết định 1998/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 45/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu45/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 45/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 45/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 45/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu45/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 45/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến

           Lịch sử hiệu lực Công văn 45/BXD-QLN hướng dẫn thực hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng cụm, tuyến

           • 10/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực