Công văn 450/SXD-QLXD

Công văn 450/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 450/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 450/SXD-QLXD
V/v Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

 Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Các Sở ban ngành;
- Các Ban QLDAĐTXD

 

Trong thời gian thực hiện việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng, một số đơn vị phản ảnh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Để giải quyết các vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng hướng dẫn rõ thêm việc thực hiện điều chỉnh bổ sung dự toán xây dựng công trình, giá xét thầu, giá hợp đồng thi công xây dựng theo Thông tư 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng như sau:

I. Giải thích từ ngữ và hướng dẫn chung:

- Dự toán bổ sung là dự toán tính phần chênh lệch giữa chi phí trong dự toán được duyệt với chi phí dự toán tính theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/5/2009 của Sở Xây dựng Bình Định.

- Dự toán điều chỉnh bổ sung là dự toán xây dựng công trình đã tính lại bao gồm phần điều chỉnh cơ cấu, chi phí dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt có tính thêm chi phí dự toán bổ sung.

- Tổng mức đầu tư là tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình được cấp Quyết định đầu tư phê duyệt. Là chi phí tối đa Chủ đầu tư được sử dụng đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với công trình lập dự án đầu tư, cấp Quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư, Chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng công trình.

-Đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thì cấp quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư cũng là phê duyệt dự toán xây dựng công trình. Khi thực hiện, nếu không có gì thay đổi thì Chủ đầu tư không phải phê duyệt lại dự toán công trình trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, nếu có sự thay đổi mà không làm ảnh hưởng tới qui mô, mục tiêu công trình và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì Chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng công trình điều chỉnh để thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình, không phải trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

II. Hướng dẫn thêm phần tổ chức thực hiện (Theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/5/2009 của Sở Xây dựng Bình Định):

1. Trường hợp dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt:

1.1. Các công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu thì Chủ đầu tư tự tính toán phần chi phí nhân công, máy thi công theo hướng dẫn này để bổ sung giá gói thầu đã phê duyệt trước khi tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Đối với công trình, hạng mục công trình đã phê duyệt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu trước ngày Thông tư 05/2009/TT-BXD có hiệu lực (ngày 01/6/2009) nhưng chưa tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu thì giá xét thầu = giá gói thầu đã được cấp Quyết định đầu tư phê duyệt + chi phí dự toán bổ sung, Chủ đầu tư không trình phê duyệt lại giá gói thầu. Cấp quyết định đầu tư sẽ xem xét việc bổ sung giá gói thầu của Chủ đầu tư trong quá trình thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc kết quả chỉ định thầu).

1.2. Các công trình đã tổ chức đấu thầu mà chưa ký hợp đồng thì Chủ đầu tư điều chỉnh dự toán, báo cáo cấp quyết định đầu tư điều chỉnh giá trúng thầu trước khi ký hợp đồng, (giá hợp đồng sẽ bằng giá trúng thầu + giá dự toán bổ sung, có thể tính giảm giá theo thương thảo hợp đồng)

1.3. Các công trình đã ký hợp đồng, đang xây dựng dỡ dang thì Chủ đầu tư, xác định khối lượng xây dựng thực hiện theo hợp đồng từ ngày 01/01/2009 về sau để áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (dự toán điều chỉnh bổ sung bao gồm dự toán đã được phê duyệt + dự toán bổ sung, có thể điều chỉnh cơ cấu dự toán được duyệt để sử dụng dự phòng chi và sử dụng còn phần thừa của các chi phí khác, không phải trình duyệt lại tổng mức đầu tư).

1.4. Khi điều chỉnh dự toán xây dựng công trình không vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung (Kể cả công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật).

2. Khi điều chỉnh dự toán vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư phê duyệt bổ sung tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt dự toán điều chỉnh.

3. Sau khi dự toán điều chỉnh bổ sung được phê duyệt, Chủ đầu tư căn cứ các điều khoản thoả thuận trong hợp đồng để giải quyết việc điều chỉnh hợp đồng, (ví dụ trong hợp đồng có ghi giảm giá theo tỉ lệ giảm khi đấu thầu hoặc tăng giảm đến bao nhiêu % thì được tính bổ sung v.v…). Nếu trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá suốt quá trình thực hiện thì Chủ đầu tư và nhà thầu có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

4. Đối với công trình sử dụng đơn giá xây dựng công trình riêng hoặc đơn giá xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu khác thì Chủ đầu tư, Ban đơn giá công trình căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng cho công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay báo cáo); 
- Lãnh đạo SXD;
- Các phòng thuộc SXD; 
- Lưu VT, P.QLXD

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 450/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu450/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực23/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 450/SXD-QLXD

Lược đồ Công văn 450/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 450/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu450/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Viết Bảo
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực23/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 450/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 450/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           • 23/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực