Công văn 4505/BHXH-BC

Công văn 4505/BHXH-BC về chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản thẻ ATM do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 4505/BHXH-BC chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 488/QĐ-BHXH quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2012.

Nội dung toàn văn Công văn 4505/BHXH-BC chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4505/BHXH-BC
V/v chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đã có nhiều cố gắng trong việc đưa công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đi vào nề nếp, đặc biệt là việc chi trả chế độ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là lương hưu, trợ cấp BHXH) hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM cho đổi tượng thụ hưởng. Tuy nhiên, qua theo dõi cho đến nay mới có 19/63 tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước với tổng số trên 55 nghìn đối tượng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM. Để tiếp tục triển khai, mở rộng hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các kiến thức về lợi ích và cách thức tiến hành mở, sử dụng tài khoản, sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; khuyến khích các đối tượng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM.

Đến hết năm 2010, tất cả các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nơi các ngân hàng thương mại có khả năng đáp ứng việc trả lương qua tài khoản, cơ quan BHXH triển khai thực hiện ngay việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM cho các đối tượng có nguyện vọng theo quy định.

2. Hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có nguyện vọng được thanh toán qua tài khoản thẻ ATM được lựa chọn ngân hàng thuận lợi nhất, đủ điều kiện đáp ứng việc trả lương qua tài khoản để mở tài khoản thẻ ATM.

3. BHXH các tỉnh làm việc với các Chi nhánh ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ các chi phí liên quan đến việc mở tài khoản thẻ ATM, duy trì tài khoản, phí chuyển tiền vào tài khoản và các khoản chi phí khác (nếu có) cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có nguyện vọng được thanh toán qua tài khoản thẻ ATM; trường hợp ngân hàng vẫn thu phí theo quy định thì BHXH các tỉnh chỉ thanh toán chi phí mở tài khoản thẻ ATM lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng được hưởng, còn các khoản chi phí khác người hưởng phải tự thanh toán với ngân hàng.

Khoản chi phí mở tài khoản lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đối tượng được hưởng, BHXH các tỉnh lấy từ nguồn lệ phí chi để thực hiện.

4. Quy trình, mẫu biểu chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM thực hiện theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc.

5. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Công văn này được thông báo rộng rãi đến đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và niêm yết công khai tại nơi tiếp dân.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Chi) để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: CSBHXH, Tuyên truyền;
- Lưu: VT, BC(2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4505/BHXH-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4505/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2010
Ngày hiệu lực19/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4505/BHXH-BC chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4505/BHXH-BC chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4505/BHXH-BC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành19/10/2010
        Ngày hiệu lực19/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4505/BHXH-BC chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4505/BHXH-BC chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội