Công văn 4524/UB-ĐB

Công văn số 4524/UB-ĐB về việc chấp thuận việc hỗ trợ thêm giá đền bù đất nông nghiệp và đền bù, trợ cấp thiệt hại ở các dự án đầu tư trong khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 4524/UB-ĐB chấp thuận hỗ trợ đền bù , trợ cấp thiệt hại dự án đầu tư khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố quận 7, quận 8,huyện Bình Chánh đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 4524/UB-ĐB chấp thuận hỗ trợ đền bù , trợ cấp thiệt hại dự án đầu tư khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố quận 7, quận 8,huyện Bình Chánh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4524/UB-ĐB
V/v chấp thuận việc hỗ trợ thêm giá đền bù đất nông nghiệp và đền bù, trợ cấp thiệt hại ở các dự án đầu tư trong khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, quận 8 và huyện Bình Chánh.

TP. Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 12 năm 2001

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý khu Nam thành phố,
- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố,
- Sở Địa chính-Nhà đất thành phố,
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố,
- Sở xây dựng thành phố,
- Cục thuế thành phố,
- UBND quận 7, 8, huyện Bình Chánh.

 

Xét tờ trình số 04/TT-LS-BQLKNTCVG ngày 30 tháng 10 năm 2001 của Liên cơ quan Ban Quản lý khu Nam và Sở Tài chánh-Vật giá về việc hỗ trợ giá đất nông nghiệp theo khung giá quy định tại quyết định số 6511/QĐ-UB-QLĐT ngày 26-9-2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phương án giá đền bù, trợ cấp thiệt hại, di chuyển dân cư trong khu vực quy hoạch xây dựng đô thị Nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh. Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến giải quyết như sau:

1. Chấp thuận cho chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thuộc khu đô thị mới Nam thành phố khi thực hiện đền bù theo khung giá của quyết định số 6511/QĐ-UB-QLĐT ngày 26-9-2000 của Ủy ban nhân dân thành phố được hỗ trợ thêm giá đền bù đất nông nghiệp, sau khi trao đổi thống nhất với Hội đồng đền bù từng dự án, nhưng mức đền bù sau khi hỗ trợ thêm không vượt quá khung giá đền bù đất nông nghiệp của dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông Tây thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành tại quyết định số 40/2001/QĐ-UB ngày 15-5-2001 và quyết định số 71/2001/QĐ-UB ngày 29-8-2001.

2. Để đảm bảo khung giá đền bù tại khu Nam phù hợp với các chính sách và tình hình mới, giao Sở Tài chánh-Vật giá kết hợp với Ban Quản lý khu Nam, Ủy ban nhân dân quận 7, 8 và huyện Bình Chánh nghiên cứu đề xuất điều chỉnh phương án đền bù theo quyết định 6511/QĐ-UB ngày 26-9-2000 của Ủy ban nhân dân thành phố với các nội dung sau:

- Việc tính giá đền bù thiệt hại đối với đất ở được áp dụng theo nguyên tắc khấu trừ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất) phải nộp theo quy định tại điều 6, điều 7 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23-8-2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

- Hạng mức đất ở điều chỉnh theo quy định tại quyết định số 64/2001/QĐ-UB ngày 30-7-2001 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Xác định lại giá đền bù và hỗ trợ thêm đối với đất nông nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thường trực Thành ủy (để b/c)
- TTUB : CT, PCT/ĐT
- VPHĐ-UB : CVP, PVP/ĐT
- Tổ ĐB, DA
- Lưu (ĐB)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Thuộc tính Công văn 4524/UB-ĐB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4524/UB-ĐB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2001
Ngày hiệu lực11/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4524/UB-ĐB

Lược đồ Công văn 4524/UB-ĐB chấp thuận hỗ trợ đền bù , trợ cấp thiệt hại dự án đầu tư khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố quận 7, quận 8,huyện Bình Chánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4524/UB-ĐB chấp thuận hỗ trợ đền bù , trợ cấp thiệt hại dự án đầu tư khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố quận 7, quận 8,huyện Bình Chánh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4524/UB-ĐB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Hùng Việt
        Ngày ban hành11/12/2001
        Ngày hiệu lực11/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4524/UB-ĐB chấp thuận hỗ trợ đền bù , trợ cấp thiệt hại dự án đầu tư khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố quận 7, quận 8,huyện Bình Chánh

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4524/UB-ĐB chấp thuận hỗ trợ đền bù , trợ cấp thiệt hại dự án đầu tư khu quy hoạch đô thị mới Nam thành phố quận 7, quận 8,huyện Bình Chánh