Công văn 4558/BTC-QLCS

Công văn 4558/BTC-QLCS năm 2016 báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có theo quy định tại Quyết định 32/2015/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016


BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4558/BTC-QLCS
V/v báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ; Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg; Bộ Tài chính đã có Công văn số 18010/BTC-QLCS ngày 4/12/2015 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC; Trên cơ sở tổng hợp của các cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 21/3/2016.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài chính chỉ mới nhận được báo cáo của 11/63 tỉnh - Thành phố và 19/54 của các Bộ, ngành trung ương gửi về Bộ Tài chính. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, sắp xếp và xử lý xe ô tô phục vụ công tác theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg; đề nghị Quý cơ quan khẩn trương việc rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có tại đơn vị và gửi báo cáo về Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 20 tháng 4 năm 2016. Sau thời gian này, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sắp xếp xe ô tô trên phạm vi cả nước theo chỉ đạo chung tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4558/BTC-QLCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4558/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/04/2016
Ngày hiệu lực 06/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4558/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành 06/04/2016
Ngày hiệu lực 06/04/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 4558/BTC-QLCS báo cáo xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có 2016

  • 06/04/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/04/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực