Công văn 4571/BTC-ĐT

Công văn 4571/BTC-ĐT năm 2014 hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4571/BTC-ĐT 2014 thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4571/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như sau:

Việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện theo đúng quy định tại: Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Sau đây viết tắt là Quyết định 800/QĐ-TTg), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc, cơ chế vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Sau đây viết tắt là Quyết định 695/QĐ-TTg), Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Sau đây viết tắt là Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC), Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Sau đây viết tắt là Thông tư 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC), Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn (Sau đây viết tắt là Thông tư 28/2012/TT-BTC) và một số điểm cụ thể sau đây:

1. Về việc giao kế hoạch Vốn và thẩm tra phân bổ kế hoạch:

a) Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định (hoặc thông báo) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện giao kế hoạch vốn theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC; gửi về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình lập kế hoạch phân bổ vốn có trách nhiệm thẩm tra việc phân bổ vốn kế hoạch chi tiết theo danh mục dự án và mức vốn phân bổ cho từng dự án đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Quyết định số 695/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 582/BNN-KTHT ngày 20/02/2014 về việc hướng dẫn phân bổ nguồn vốn TPCP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014 trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (kể cả trường hợp điều chỉnh kế hoạch). Đối với các dự án lồng ghép nhiều nguồn vốn khi giao kế hoạch vốn cần ghi rõ từng nguồn vốn cho từng dự án.

2. Về thanh toán vốn đầu tư:

a) Việc kiểm soát thanh toán, hồ sơ thanh toán, thủ tục thanh toán, tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BTC và công văn số 1267/BTC-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

b) Thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 theo Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015.

3. Về quyết toán vốn đầu tư hàng năm và quyết toán dự án hoàn thành thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 28/2012/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin gửi về Bộ Tài chính để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP;
- KBNN (để thực hiện);
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ ĐT (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4571/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4571/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4571/BTC-ĐT 2014 thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4571/BTC-ĐT 2014 thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4571/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4571/BTC-ĐT 2014 thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4571/BTC-ĐT 2014 thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới

           • 10/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực