Công văn 459/TTg-QHQT

Công văn số 459/TTg-QHQT về việc tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 459/TTg-QHQT tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 459/TTg-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (công văn số 1142/TTr-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2008) về việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận Dự án xây khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận viện trợ xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ 490.000 USD thông qua tổ chức Vietnam Assistance for the Handicapped (VNAH) Hoa Kỳ (theo hình thức chìa khóa trao tay).

2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo việc ký kết văn kiện Dự án nói trên với Bên tài trợ và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Dự án theo tinh thần áp dụng tối đa các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, điều chỉnh lại đối tượng được tiếp nhận nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong dự thảo quyết định mới thay thế Quyết định 64 của Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: VX, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b).28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 459/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu459/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 459/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 459/TTg-QHQT tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 459/TTg-QHQT tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu459/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 459/TTg-QHQT tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 459/TTg-QHQT tiếp nhận Dự án xây dựng khoa phục hồi chức năng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện Đa khoa Bình Dân Đà Nẵng

            • 26/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực