Thông tư 09/2006/TT-BYT

Thông tư 09/2006/TT-BYT sửa đổi Mục IV và Phụ lục 9 Thông tư 08/2006/TT-BYT hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Thông tư 09/2006/TT-BYT nhập khẩu vắc xin sinh phẩm y tế hoá chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế trang thiết bị y tế đã được thay thế bởi Thông tư 24/2011/TT-BYT hướng dẫn nhập khẩu trang thiết bị y tế và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 09/2006/TT-BYT nhập khẩu vắc xin sinh phẩm y tế hoá chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế trang thiết bị y tế


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/TT-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC IV VÀ PHỤ LỤC 9 CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2006/TT-BYT NGÀY 13/6/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN NHẬP KHẨU VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ; HOÁ CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

Để tạo điều kiện thuận lợi và phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý nhà nước về nhập khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV. Quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 08/2006/TT-BYT) như sau:

1. Sửa đổi đoạn gạch đầu dòng thứ 3, điểm 1.2, khoản 1, Mục IV của Thông tư số 08/2006/TT-BYT về hồ sơ đối với nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc Phụ lục 7 như sau:

“Tài liệu, giấy tờ kèm theo bao gồm:Catalogue (bản gốc); tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật (kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam) của từng loại thiết bị; Chứng chỉ chất lượng (ISO, FDA, EC,…) hoặc tương đương; Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sản xuất (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ) - (Phụ lục 9)”.

2. Sửa đổi khoản 2, Mục IV của Thông tư số 08/2006/TT-BYT về nhập khẩu trang thiết bị ngoài danh mục thuộc Phụ lục 7 như sau

“2.1 Thương nhân muốn nhập khẩu trang thiết bị y tế ngoài danh mục quy định tại Phụ lục 7 này không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định tại điểm 1.1 và 1.2 khoản 1, Mục IV của Thông tư số 08/2006/TT-BYT (phần tài liệu, giấy tờ kèm theo)”.

“2.2. Trang thiết bị y tế ngoài danh mục nêu tại Phụ lục 7 nhưng trang thiết bị đó ứng dụng các phương pháp chẩn đoán, điều trị mới và lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam phải xin phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Ngoài các điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép nhập khẩu như quy định tại Khoản 1, Mục IV của Thông tư số 08/2006/TT-BYT trang thiết bị y tế xin nhập khẩu phải có kết quả đánh giá thử nghiệm lâm sàng và được Hội đồng Khoa học - Công nghệ của Bộ Y tế thẩm định, cho phép thì mới được phép nhập khẩu”.

3. Bổ sung Khoản 3 vào Mục IV của Thông tư số 08/2006/TT-BYT như sau:

Đối với một số trang thiết bị y tế đặc biệt đã được các tổ chức quốc tế chấp nhận và khuyến cáo sử dụng ở các nước, Bộ Y tế sẽ xem xét cho phép miễn thử nghiệm lâm sàng dựa trên kết luận của Hội đồng Khoa học – Công nghệ của Bộ Y tế”.

4. Sửa đổi phần tài liệu kèm theo của hồ sơ xin nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT như sau:

“Kèm theo:

- Catalogue (bản gốc) của từng loại thiết bị.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật (kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam) của từng loại thiết bị;

- Chứng chỉ chất lượng (ISO, FDA, EC,…) hoặc tương đương;

- Giấy phép lưu hành sản phẩm tại nước sản xuất (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

- Phải có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, số lượng và trị giá mặt hàng xin nhập khẩu”.

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Bãi bỏ gạch đầu dòng thứ 3, điểm 1.2, Khoản 1 và Khoản 2 của Mục IV và phần tài liệu kèm theo hồ sơ xin nhập khẩu trang thiết bị y tế tại Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
 Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2006/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2006
Ngày hiệu lực09/08/2006
Ngày công báo25/07/2006
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 09/2006/TT-BYT nhập khẩu vắc xin sinh phẩm y tế hoá chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế trang thiết bị y tế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 09/2006/TT-BYT nhập khẩu vắc xin sinh phẩm y tế hoá chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế trang thiết bị y tế
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu09/2006/TT-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýTrần Thị Trung Chiến
     Ngày ban hành11/07/2006
     Ngày hiệu lực09/08/2006
     Ngày công báo25/07/2006
     Số công báoSố 23
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 09/2006/TT-BYT nhập khẩu vắc xin sinh phẩm y tế hoá chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế trang thiết bị y tế

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 09/2006/TT-BYT nhập khẩu vắc xin sinh phẩm y tế hoá chất chế phẩm diệt côn trùng diệt khuẩn lĩnh vực gia dụng y tế trang thiết bị y tế