Công văn 46/TCT-CS

Công văn số 46/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 46/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 46/TCT-CS
V/v: hoàn thuế GTGT đầu vào cho dự án ODA

 Hà Nội, ngày 07 tháng  01  năm 2008

 

Kính gửi:

- Liên danh tư vấn Nippon Koei Co. Ltd (Nhật Bản);
- Công ty tư vấn Poyry Environment OY (Phần Lan).

Trả lời công văn ngày 8/10/2007 của Liên danh tư vấn Nippon Koei Co. Ltd (Nhật Bản) và Công ty tư vấn Poyry Environment OY (Phần Lan), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.2.2 Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV Thông tư này.

Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hoá đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này”.

Liên danh tư vấn Nippon Koei Co. Ltd (Nhật Bản) và Công ty tư vấn Poyry Environment OY (Phần Lan) là Nhà thầu nước ngoài thực hiện gói thầu Tư vấn thiết kế chi tiết Hợp phần thoát nước mưa và Hợp phần thoát nước thải thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng giai đoạn 1 sử dụng nguồn vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ (theo Hiệp định vay vốn giữa Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC và Chính phủ Việt Nam được ký kết ngày 31/3/2005).

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Liên danh (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với Chủ dự án với giá có thuế GTGT và Chủ dự án sử dụng nguồn vốn đối ứng để nộp thuế thay cho Liên danh thì Liên danh không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào liên quan đến Hợp đồng ký với Chủ dự án.

Tổng cục Thuế thông báo để Liên danh tư vấn Nippon Koei Co. Ltd (Nhật Bản) và Công ty tư vấn Poyry Environment OY (Phần Lan) biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ TCĐN;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 46/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu46/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 46/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 46/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu46/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 46/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA

           Lịch sử hiệu lực Công văn 46/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào cho dự án ODA

           • 07/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực