Công văn 4608/TCT-KK

Công văn 4608/TCT-KK năm 2013 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN) do Tổng Cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4608/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN) 2013


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4608/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT đối với các nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN)

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 1436/CT-THNVDT ngày 23/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN), Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhằm giải quyết vướng mắc của một số địa phương có nhà máy thủy điện (ngoài EVN) trong quá trình thực hiện Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính và sau khi được Bộ Tài chính đồng ý, Tổng cục Thuế đã ký ban hành công văn số 306/TCT-KK ngày 22/01/2013 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế GTGT đối với các nhà máy thủy điện không thuộc EVN. Theo đó: “Doanh nghiệp khai thuế GTGT đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định vào Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT và khai số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh điện tại địa phương nơi có nhà máy thủy điện vào Phụ lục bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC)...”. Ngoài ra, để phục vụ công tác quản lý thuế, Cục Thuế có thể yêu cầu người nộp thuế cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, tuy nhiên không được gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế.

Từ ngày 01/01/2014, hồ sơ khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thủy điện được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Yên Bái biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4608/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4608/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2013
Ngày hiệu lực25/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4608/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN) 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4608/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN) 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4608/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Quốc Thái
        Ngày ban hành25/12/2013
        Ngày hiệu lực25/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4608/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN) 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4608/TCT-KK kê khai nộp thuế giá trị gia tăng nhà máy thủy điện nhỏ (không thuộc EVN) 2013

           • 25/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực