Công văn 4610/ĐC-BTNMT

Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4610/ĐC-BTNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

ĐÍNH CHÍNH

THÔNG TƯ SỐ 03/2010/TT-BTNMT NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xin đính chính sai sót trong Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất như sau:

Tại trang 4 dòng thứ 12 từ trên xuống (mục II Phần II của Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT) viết là: "Đơn vị tính: công trình/tỉnh trung bình". Nay xin sửa lại là: "Đơn vị tính: công nhóm/tỉnh trung bình".

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, TCQLĐĐ, PC, TC, KH.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Phùng Văn Nghệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4610/ĐC-BTNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4610/ĐC-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2010
Ngày hiệu lực11/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4610/ĐC-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýPhùng Văn Nghệ
       Ngày ban hành11/11/2010
       Ngày hiệu lực11/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4610/ĐC-BTNMT đính chính Thông tư 03/2010/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ

             • 11/11/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực