Công văn 4619/LĐTBXH-NCC

Công văn 4619/LĐTBXH-NCC năm 2015 về thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4619/LĐTBXH-NCC 2015 thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4619/LĐTBXH-NCC
V/v thẩm định Đề án hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phúc đáp Công văn số 10702/UBND-CN ngày 19/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc đề nghị thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhất trí với Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt tại Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trước mắt, đđảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thực hiện hỗ trợ nhà ở theo số liệu đã báo cáo Đoàn Giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012 (tổng số 1.227 hộ); đồng thời, khi thực hiện hỗ trợ cần ưu tiên giải quyết trước đối với các nhóm đối tượng sau: Thân nhân liệt sĩ; thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.

Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị quý Ủy ban phản ánh về Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4619/LĐTBXH-NCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4619/LĐTBXH-NCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4619/LĐTBXH-NCC 2015 thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4619/LĐTBXH-NCC 2015 thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4619/LĐTBXH-NCC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4619/LĐTBXH-NCC 2015 thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4619/LĐTBXH-NCC 2015 thẩm định Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

             • 11/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/11/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực