Công văn 4651/TCT-CS

Công văn 4651/TCT-CS năm 2017 về chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4651/TCT-CS 2017 chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4651/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 63773/CT-TTHT ngày 25/9/2017 và công văn số 40909/CT-TTHT ngày 26/6/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế;

Căn cứ Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định điều kiện khu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/1/2015) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính);

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế quy định xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định.

Về một số trường hợp người nộp thuế không thông báo thông tin tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, Bộ Tài chính có công văn số 15249/BTC-TCT ngày 26/10/2016, Tổng cục Thuế có công văn số 4987/TCT-CS ngày 26/10/2016, công văn số 5392/TCT-CS ngày 02/12/2014 và công văn số 3210/TCT-CS ngày 12/08/2014.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết và căn cứ tình hình thực tế đxử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ KK (TCT);
- Websi
te TCT;
- Lưu: VT, CS(4b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4651/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4651/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4651/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4651/TCT-CS 2017 chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4651/TCT-CS 2017 chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4651/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4651/TCT-CS 2017 chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4651/TCT-CS 2017 chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế

         • 10/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực