Công văn 467/TBVBPLTT-PL

Công văn 467/TBVBPLTT-PL năm 2016 về chỉ đạo cơ quan báo chí trong việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu bầu cử do Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 467/TBVBPLTT-PL chỉ đạo cơ quan báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử 2016


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
TIỂU BAN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/TBVBPLTT-PL
V/v chỉ đạo các cơ quan báo chí trong việc tham gia chứng kiến kiểm phiếu bầu cử

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành công văn số 1129/UBTVQH13-PL ngày 17/5/2016 hướng dẫn quy định “Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu” tại Điều 73 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Để triển khai thực hiện công văn số 1129/UBTVQH13-PL Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử quốc gia trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí ở trung ương lập danh sách phóng viên báo chí của cơ quan mình được cử tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và gửi danh sách về Hội đồng bầu cử quốc gia trước 17h00 ngày 20 tháng 5 năm 2016;

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương lập danh sách phóng viên báo chí của cơ quan mình được cử tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và gửi danh sách về Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở trước 17h00 ngày 20 tháng 5 năm 2016;

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng hướng dẫn cơ quan báo chí nước ngoài, phóng viên báo chí nước ngoài có nhu cầu tham dự, đưa tin về hoạt động trong ngày bầu cử tại Việt Nam thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo chí và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Xin gửi kèm theo Công văn số 1129/UBTVQH13-PL ngày 17/5/2016.)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội đồng bầu cử quốc gia;
- Ban tuyên giáo trung ương;
- Lưu: HC, PL, VPHĐBCQG.
e-
pas: 32445

TM. TIỂU BAN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VÀ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
TRƯỞNG TIỂU BAN
Uông Chu Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 467/TBVBPLTT-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu467/TBVBPLTT-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 467/TBVBPLTT-PL chỉ đạo cơ quan báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 467/TBVBPLTT-PL chỉ đạo cơ quan báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu467/TBVBPLTT-PL
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử quốc gia
        Người kýUông Chu Lưu
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 467/TBVBPLTT-PL chỉ đạo cơ quan báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 467/TBVBPLTT-PL chỉ đạo cơ quan báo chí tham gia chứng kiến việc kiểm phiếu bầu cử 2016

           • 18/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực