Công văn 4707/TXNK-CST

Công văn 4707/TXNK-CST năm 2017 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4707/TXNK-CST 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4707/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 1103/HQKG-NV ngày 4/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Công thương thì tạm ngừng kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Theo đó, hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trong trường hợp này tạm thời không được phép.

Trường hợp theo theo trình bày của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tại công văn số 1103/HQKG-NV ngày 04/10/2017 thì doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng gỗ xẻ từ Campuchia theo loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng), sau đó doanh nghiệp xuất khẩu sang nước thứ ba (Trung Quốc) theo loại hình B13 (xuất khẩu hàng đã nhập khẩu) không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 37/2014/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ các quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

2. Về chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

Căn cứ điểm c, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Hàng hóa được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ các quy định nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tương tự trường hợp này, Cục Thuế XNK đã có công văn số 3828/TXNK-CST ngày 5/10/2017 để trả lời Cục Hải quan tỉnh Nghệ An (đính kèm công văn).

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4707/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4707/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4707/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 4707/TXNK-CST 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4707/TXNK-CST 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4707/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực27/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4707/TXNK-CST 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4707/TXNK-CST 2017 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu

         • 27/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực