Công văn 4748/TCT-CS

Công văn 4748/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4748/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động ứng dụng công nghệ cao 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4748/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2171/CT-TTHT ngày 21/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động ứng dụng công nghệ cao

- Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 Quốc hội khóa XII thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định về hoạt động công nghệ cao, chính sách, biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động công nghệ cao;

- Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao;

- Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao;

- Tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật Công nghệ cao; ...sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học... ”

- Tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:

“1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)”.

Căn cứ các quy định nêu trên, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ứng dụng công nghệ cao thì công nghệ và sản phẩm của dự án đầu tư mới phải thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao theo quy định.

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với các điều kiện ưu đãi khác

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình thành lập năm 2002, ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, năm 2015 có dự án đầu tư mới và được UBND tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 08121000486 ngày 25/3/2015 thực hiện Dự án đầu tư sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu.

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên, nếu Dự án đầu tư sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty cphần Vật liệu xây dựng Thái Bình đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Việc xác nhận Dự án sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình thuộc lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng nhẹ hay không đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Bình và đơn vị liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4748/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4748/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2015
Ngày hiệu lực11/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4748/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động ứng dụng công nghệ cao 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4748/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động ứng dụng công nghệ cao 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4748/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành11/11/2015
        Ngày hiệu lực11/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4748/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động ứng dụng công nghệ cao 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4748/TCT-CS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động ứng dụng công nghệ cao 2015

           • 11/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực