Công văn 475/TTg-KTTH

Công văn 475/TTg-KTTH năm 2013 về đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 475/TTg-KTTH năm 2013 đối tượng vay vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 02/NQ-CP


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 475/TTg-KTTH
V/v đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo NQ 02.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 3603/BTC-NSNN ngày 22 tháng 3 năm 2013 về việc đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đối tượng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu gồm: đầu tư kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn theo Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 và Quyết định số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và mở rộng đối tượng cho vay là các dự án đầu tư xây dựng về cầu, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả đường liên xã, liên huyện)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTN, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 475/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu475/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2013
Ngày hiệu lực01/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 475/TTg-KTTH năm 2013 đối tượng vay vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 02/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 475/TTg-KTTH năm 2013 đối tượng vay vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 02/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu475/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành01/04/2013
        Ngày hiệu lực01/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 475/TTg-KTTH năm 2013 đối tượng vay vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 02/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 475/TTg-KTTH năm 2013 đối tượng vay vốn đầu tư phát triển theo Nghị quyết 02/NQ-CP

           • 01/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực