Công văn 476/TCTK-PPCĐ

Công văn 476/TCTK-PPCĐ năm 2013 thông báo mã số đơn vị hành chính mới do Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 476/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới năm 2013


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 476/TCTK-PPCĐ
V/v thông báo mã số đơn vị hành chính mới

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố Việt Nam đến ngày 30/6/2004;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập mới, chia tách, sát nhập đơn vị hành chính của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn;

Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc tính từ 01/01/2013 đến 30/6/2013 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Tổng cục Thống kê đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật mã số mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê theo đúng các quy định của Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ:

Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin,

ĐT: (04) 37343679. e-mail: phuongphapchedo@gso.gov.vn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đ
ng (để báo cáo);
- Các Cục TK tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm tư liệu Thống kê (để đăng trên website);
- Lưu: VT, PPCĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

DANH SÁCH

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI TỪ 01/01/2013 ĐẾN 30/06/2013
(Kèm theo Công văn số 476/TCTK-PPCĐ ngày 17 tháng 7 năm 2013)

Mã Tỉnh

Tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Số Nghị quyết/ Nghị định, Ngày, tháng, năm

Huyện

Tên Huyện, Quận, Thị xã, Thành phtrực thuc Tỉnh

Mã Xã

Tên Xã, Phường, Thị trấn

Mô tả

14

Tỉnh Sơn La

72/NQ-CP 10/6/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Huyện Vân Hồ

 

 

Chia tách thuyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

03994

Xã Suối Bàng

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04006

Xã Song Khủa

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04009

Xã Liên Hoà

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04018

Xã Tô Múa

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04021

Xã Mường Tè

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04036

Xã Chiềng Khoa

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04039

Xã Mường Men

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04042

Xã Quang Minh

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04048

Xã Vân Hồ

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04051

Xã Lóng Luông

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04054

Xã Chiềng Yên

Chuyên đên từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04056

Xã Chiềng Xuân

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04057

Xã Xuân Nha

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

04058

Xã Tân Xuân

Chuyển đến từ huyện Mộc Châu

40

Tỉnh Nghệ An

47/NQ-CP 03/4/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Thị xã Hoàng Mai

 

 

Chia tách từ huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17110

Phường Quỳnh Thiện

Chuyn loại hình từ thị trn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17125

Phường Mai Hùng

Chuyn loại hình từ xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17128

Phường Quỳnh Dị

Chuyn loại hình từ xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17131

Phường Quỳnh Xuân

Chuyn loại hình từ xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17134

Phường Quỳnh Phương

Chuyn loại hình từ xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17104

Xã Quỳnh Vinh

Chuyển đến từ huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17107

Xã Quỳnh Lộc

Chuyển đến từ huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17113

Xã Quỳnh Lập

Chuyển đến từ huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17116

Xã Quỳnh Trang

Chuyển đến từ huyện Quỳnh Lưu

 

 

 

 

 

17137

Xã Quỳnh Liên

Chuyển đến từ huyện Quỳnh Lưu

80

Tỉnh Long An

33/NQ-CP 18/3/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

795

Thị xã Kiến Tường

 

 

Chia tách từ huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27787

Phường 1

Thay đi loại hình từ thị trấn Mộc Hoá, huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27788

Phường 2

Chia tách từ thị trn Mộc Hóa, huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27806

Phường 3

Chia tách từ xã Tuyên Thạnh, huyện Mc Hoá

 

 

 

 

 

27790

Xã Thạnh Trị

Chuyển đến từ huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27793

Xã Bình Hiệp

Chuyển đến từ huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27799

Xã Bình Tân

Chuyển đến từ huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27805

Xã Tuyên Thạnh

Chuyển đến từ huyện Mộc Hoá

 

 

 

 

 

27817

Xã Thạnh Hưng

Chuyển đến từ huyện Mộc Hoá

83

Tỉnh Bến Tre

49/NQ-CP 05/4/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

829

Thành phố Bến Tre

 

 

 

 

 

 

 

 

28867

Xã Mỹ Thành

Chuyển đến từ huyện Châu Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 476/TCTK-PPCĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu476/TCTK-PPCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực17/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 476/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 476/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu476/TCTK-PPCĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýĐỗ Thức
        Ngày ban hành17/07/2013
        Ngày hiệu lực17/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 476/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới năm 2013

            Lịch sử hiệu lực Công văn 476/TCTK-PPCĐ thông báo mã số đơn vị hành chính mới năm 2013

            • 17/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực