Công văn 4793/VPCP-PL

Công văn 4793/VPCP-PL năm 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định 09/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4793/VPCP-PL 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật 09/2013/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4793/VPCP-PL
V/v tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2704/BTP-PBGDPL ngày 18 tháng 6 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ý kiến như sau:

1. Tạm dừng triển khai việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;

2. Giao Bộ Tư pháp tổ chức triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận, biểu dương, xếp hạng, khen thưởng ở 3 cấp đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg trong 2 năm, từ năm 2014 đến năm 2015, tại các tỉnh: Quảng Bình, Thái Bình, Điện Biên, Cà Mau, và thành phố Hố Chí Minh để Bộ có điều kiện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này;

3. Căn cứ kết quả làm thử, trong Quí II năm 2016, Bộ Tư pháp tổng kết, đánh giá, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg cho phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
các Vụ: TH, TCCV;
- Lưu: VT, PL(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4793/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4793/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4793/VPCP-PL 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật 09/2013/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4793/VPCP-PL 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật 09/2013/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4793/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4793/VPCP-PL 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật 09/2013/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4793/VPCP-PL 2014 tạm dừng đánh giá tiếp cận pháp luật 09/2013/QĐ-TTg

             • 27/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực