Công văn 481/BTP-KTrVB

Công văn 481/BTP-KTrVB năm 2014 về lập danh mục, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 481/BTP-KTrVB 2014 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh có điều kiện


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/BTP-KTrVB
V/v lập danh mục, tự kim tra văn bản QPPL quy định về kinh doanh có điều kin và điều kiện kinh doanh

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở Báo cáo số 10479/BC-BKHĐT ngày 30/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đu tư về việc rà soát, tng hợp, hệ thống hóa các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, ngày 27/01/2014 Thủ tướng Chính phủ có công văn số 160/TTg-ĐMDN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao: "Bộ Tư pháp chủ trì, phi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư kim tra và xử lý các văn bản quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do các Bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân các tnh thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chưa đúng thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng trong tháng 6 năm 2014".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp kính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Lập danh mục các văn bản QPPL do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành còn hiệu lực pháp luật quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh được th hiện dưới các hình thức: Giấy phép kinh doanh; Giy chng nhận đủ điu kiện kinh doanh; Chng chỉ hành nghề; Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; Xác nhận vn pháp định; Chấp thuận khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Các yêu cầu khác doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh ngành, nghề đó mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thc nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL) trước ngày 15/3/2014 đ Bộ Tư pháp phi hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kim tra theo thẩm quyền.

2. Thực hiện t kim tra và xử lý các văn bản QPPL quy định về kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh trái pháp luật theo danh mục nêu trên và gửi kết quả tự kiểm tra về Bộ Tư pháp (qua Cục Kim tra văn bản QPPL) trước ngày 30/3/2014 đ Bộ Tư pháp xem xét, tổng hợp kết quả Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (đ p/h);
- S Tư pháp các tnh, Thành ph trc thuộc TW (để p/h);
- Lưu: VT Bộ, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 481/BTP-KTrVB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu481/BTP-KTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 481/BTP-KTrVB 2014 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh có điều kiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 481/BTP-KTrVB 2014 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh có điều kiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu481/BTP-KTrVB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 481/BTP-KTrVB 2014 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh có điều kiện

             Lịch sử hiệu lực Công văn 481/BTP-KTrVB 2014 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh có điều kiện

             • 21/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực