Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Nghị quyết chuyên đề


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4817/LĐTBXH-KHTC
V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ
- Văn phòng Bộ
- Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Thực hiện công văn số 9269/BKHĐT-TH ngày 08/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP các Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017 và xây dựng Nghị quyết điều hành năm 2018, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Bộ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; các Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP Nghị quyết số 70/NQ-CP) và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ năm 2017.

2. Đề xuất nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

(Chi tiết theo yêu cầu tại công văn số 9269/BKHĐT-TH và phụ lục đính kèm công văn nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Do thời gian gấp, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 21/11/2017 để tổng hợp vào Báo cáo chung của Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Bản điện tử gửi vào địa chỉ: [email protected])./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4817/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Nghị quyết chuyên đề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Nghị quyết chuyên đề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4817/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Nghị quyết chuyên đề

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4817/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP Nghị quyết chuyên đề

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực