Công văn 4823/LĐTBXH-VL

Công văn 4823/LĐTBXH-VL năm 2017 về chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4823/LĐTBXH-VL 2017 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4823/LĐTBXH-VL
V/v chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến của các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỏi về chủ trương chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ việc làm thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg) Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị Quý Ủy ban tổ chức rà soát lại các Trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn. Nếu đủ điều kiện quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg thì xem xét đưa vào danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020. Riêng đối với các Trung tâm dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, đề nghị không đưa vào Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần vì lý do sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 38 Luật Việc làm, điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm thì mỗi tỉnh cần phải duy trì 01 Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan nhà nước về việc làm thành lập để triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn. Luật Việc làm không giao nhiệm vụ này cho các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

- Hiện nay, 63 Trung tâm dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý tại 63 tỉnh, thành phố đã tạo thành khối thống nhất để triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (Tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp nhằm giúp người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động; xét duyệt các chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Bên cạnh đó, các Trung tâm này đang triển khai thực hiện các dịch vụ công về việc làm, các chính sách điều tiết thị trường lao động ở địa phương như: Thông tin thị trường lao động; phân tích, dự báo thị trường lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động; hỗ trợ đào tạo nghề, hỗ trợ duy trì việc làm, hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động di cư…

- Điều 1 Công ước số 88 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Tổ chức dịch vụ việc làm, yêu cầu các nước thành viên phải duy trì hoặc bảo đảm việc duy trì dịch vụ việc làm công miễn phí, hợp tác với các cơ quan có liên quan của nhà nước và tư nhân để tổ chức tốt nhất về thị trường lao động, đảm bảo duy trì việc làm đầy đủ cũng như phát triển và sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới (trong đó có Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản,...) đều duy trì, phát triển tổ chức dịch vụ việc làm công. Hiệp hội Dịch vụ việc làm công thế giới (WAPES) hiện có hơn 80 nước tham gia và Việt Nam là thành viên Hiệp hội từ tháng 7/2011. Do vậy, việc duy trì mô hình trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết, phù hợp với thực tiễn Việt Nam cũng như thông lệ của các nước trên thế giới.

Trên cơ sở đó, việc cổ phần hóa Trung tâm dịch vụ việc làm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý sẽ không phù hợp với các quy định của pháp luật lao động và việc làm hiện hành, gây khó khăn cho người lao động trên địa bàn tỉnh khi thất nghiệp, mất việc làm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chủ trương chuyển đổi Trung tâm dịch vụ việc làm thành công ty cổ phần. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lưu ý, quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH t
nh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4823/LĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4823/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4823/LĐTBXH-VL

Lược đồ Công văn 4823/LĐTBXH-VL 2017 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4823/LĐTBXH-VL 2017 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4823/LĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4823/LĐTBXH-VL 2017 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4823/LĐTBXH-VL 2017 chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực