Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH

Công văn số 4826/BGDĐT-GDTrH về việc ôn tập, kiểm tra trong hè để xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông lần 2 năm học 2007-2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH Ôn tập, kiểm tra trong hè xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học,TN THCS và thi TN THPT, BTTHPT lần 2 2007-2008


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4826/BGDĐT-GDTrH
V/v: Ôn tập, kiểm tra trong hè để xét công nhận hoàn thành Chương trình  Tiểu học, TN THCS và thi TN THPT, BTTHPT lần 2 năm học 2007-2008

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ “Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, Bộ GDĐT chủ trương chỉ đạo chặt chẽ đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của học sinh, đồng thời tích cực giúp đỡ học sinh học lực yếu kém.

Năm học 2007-2008, Bộ GDĐT tiếp tục xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học lần 2 đối với học sinh lớp 5; công nhận tốt nghiệp THCS lần 2 đối với học sinh lớp 9 và thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT lần 2 đối với người học đủ điều kiện dự thi nhưng chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng chưa tốt nghiệp.

I. VỀ TỔ CHỨC ÔN TẬP

1. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở GDĐT khẩn trương xây dựng kế hoạch ôn tập cho người học. Kế hoạch ôn tập cần cụ thể, đối với cấp THCS và THPT, BTTHPT cần coi trọng việc tự ôn tập của người học trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên. Giám đốc Sở GDĐT phải trực tiếp chỉ đạo để tổ chức chu đáo, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng ôn tập.

2. Sở GDĐT chỉ đạo các trường phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức ôn tập cho người học như sau:

a. Đối với lớp 5:

Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường Tiểu học tổ chức hướng dẫn ôn tập và kiểm tra cho học sinh lớp 5 chưa được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học lần 1. Nội dung ôn tập tập trung vào chuẩn kiến thức, kỹ năng của 2 môn Toán và Tiếng Việt trong chương trình cấp Tiểu học. Thời gian ôn tập 4 tuần, 3-5 ngày/tuần, 2-4 tiết/ngày. Việc hướng dẫn ôn tập, kiểm tra và xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học lần 2 xong trước ngày 31/7/2008.

b. Đối với lớp 9:

- Học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp do học lực xếp loại yếu, kém phải dự ôn tập các môn học có điểm trung bình môn cả năm dưới 5,0.

- Học sinh chưa được công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá thời gian quy định trong năm học lớp 9 phải học bù trong hè; được chọn một số môn trong số các môn mà nhà trường tổ chức ôn tập để bảo đảm sau khi ôn tập đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp.

- Thời gian ôn tập 4 tuần, 4-5 ngày/tuần, 4 tiết/ngày, thời lượng ôn tập từng môn học do Sở GDĐT hướng dẫn, hoàn thành ôn tập và kiểm tra chậm nhất vào ngày 31/7/2008. Thời lượng hướng dẫn ôn tập các môn học của giáo viên bố trí khoảng 50% tổng thời lượng ôn tập nói trên.

- Phòng GDĐT ra đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra, chấm bài và công bố kết quả. Điểm kiểm tra được thay thế điểm trung bình môn cả năm của môn học đó để xét công nhận tốt nghiệp THCS lần 2. Việc xét công nhận tốt nghiệp lần 2 thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

c. Đối với học sinh lớp 12: Ôn tập theo nội dung đã hướng dẫn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT lần 1, thời lượng ôn tập từ 4-5 tuần. Thời lượng hướng dẫn ôn tập các môn học của giáo viên bố trí khoảng 50% tổng thời lượng ôn tập nói trên.

Thời gian thi tốt nghiệp lần 2 dự kiến vào các ngày 18-20/8/2008; môn thi, hình thức thi theo quy định tại Điều 6 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

II. VỀ BỐ TRÍ GIÁO VIÊN VÀ KINH PHÍ ÔN TẬP KIỂM TRA

1. Về bố trí giáo viên: Các Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường phổ thông và Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp, phân công giáo viên dạy các lớp ôn tập hè cho các học sinh thuộc diện nói trên. Kế hoạch cần ghi rõ số lượng học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12 cần ôn tập, thời lượng ôn tập cho từng môn và kinh phí chi cho hoạt động này. Cần lựa chọn những giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn tốt để đáp ứng được yêu cầu ôn tập.

2. Về kinh phí: Bộ GDĐT đang phối hợp với Bộ Tài chính xem xét việc hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương có khó khăn về cân đối ngân sách (hàng năm phải nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương). Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ tổ chức ôn tập và chi trả giáo viên trực tiếp ôn tập có hướng dẫn riêng.

Bộ GDĐT đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GDĐT tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh và yêu cầu các Sở GDĐT báo cáo với Bộ GDĐT (qua Vụ GDTH và Vụ GDTrH) kế hoạch ôn tập cho học sinh đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt trước ngày 25/6/2008.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHĐT; Bộ TC (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Sở GDĐT (để thực hiện);
- Các Vụ: GDTH, GDTX, KH-TC;
- Cục KT-KĐCLGD (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Thuộc tính Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4826/BGDĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2008
Ngày hiệu lực03/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH Ôn tập, kiểm tra trong hè xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học,TN THCS và thi TN THPT, BTTHPT lần 2 2007-2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH Ôn tập, kiểm tra trong hè xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học,TN THCS và thi TN THPT, BTTHPT lần 2 2007-2008
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4826/BGDĐT-GDTrH
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành03/06/2008
       Ngày hiệu lực03/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH Ôn tập, kiểm tra trong hè xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học,TN THCS và thi TN THPT, BTTHPT lần 2 2007-2008

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4826/BGDĐT-GDTrH Ôn tập, kiểm tra trong hè xét công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học,TN THCS và thi TN THPT, BTTHPT lần 2 2007-2008

          • 03/06/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/06/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực