Công văn 4849/BHXH-BC

Công văn 4849/BHXH-BC thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4849/BHXH-BC thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4849/BHXH-BC
V/v thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/10/2010, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 4505/BHXH-BC chỉ đạo việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM, tiếp theo ngày 28/4/2011, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có Công văn số 1662/BHXH-BC nhấn mạnh: “Hướng dẫn đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng có nguyện vọng được thanh toán qua tài khoản thẻ ATM được lựa chọn ngân hàng thuận lợi nhất, đủ điều kiện đáp ứng việc chi trả lương qua tài khoản để mở tài khoản”. Đa số cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng các chế độ BHXH được lựa chọn ngân hàng thuận tiện nhất để mở tài khoản thẻ ATM.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế: Giám đốc BHXH một số tỉnh chưa triển khai, quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức theo đúng chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Công văn số 4505/BHXH-BC; thiếu kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là BHXH huyện); một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành có biểu hiện quan liêu, gây phiền hà khó khăn trong việc giải quyết chi trả các chế độ BHXH, đặc biệt một số cán bộ khi làm thủ tục giải quyết chế độ đã yêu cầu người hưởng mở tài khoản ATM ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gây khó khăn cho đối tượng.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Giám đốc BHXH các huyện chậm nhất đến ngày 30/11/2011 phải tổ chức họp cán bộ, công chức, viên chức để phổ biến quán triệt đầy đủ nội dung chỉ đạo của Tổng Giám đốc về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM tại hai Công văn số 4505/BHXH-BC và Công văn số 1662/BHXH-BC nêu trên. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ, nhân viên đáp ứng vô điều kiện nguyện vọng của đối tượng được mở tài khoản ATM ở ngân hàng thuận lợi nhất; quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành.

2. Thông báo rộng rãi đến đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và niêm yết công khai tại nơi tiếp dân của trụ sở BHXH tỉnh, BHXH huyện và nơi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng Công văn số 4505/BHXH-BC ngày 19/10/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện BHXH các huyện và giải quyết chính sách của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành để phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định.

4. Trường hợp BHXH tỉnh, BHXH huyện không tổ chức triển khai thực hiện hoặc để cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thì chuyển ngay làm việc khác và phải xử lý kỷ luật nghiêm theo đúng quy định đối với Lãnh đạo đơn vị và cán bộ trực tiếp giải quyết, đồng thời báo cáo Tổng Giám đốc.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Giám đốc và báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam trước ngày 05/12/2011. Giao Ban Chi theo dõi, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam;
- Thành viên HĐQL BHXH Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BC (2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4849/BHXH-BC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4849/BHXH-BC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2011
Ngày hiệu lực17/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4849/BHXH-BC thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4849/BHXH-BC thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4849/BHXH-BC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành17/11/2011
        Ngày hiệu lực17/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4849/BHXH-BC thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4849/BHXH-BC thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng

           • 17/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực