Công văn 4862/BGTVT-CGĐ

Công văn số 4862/BGTVT-CGĐ về việc thực hiện Nghị định 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4862/BGTVT-CGĐ Thực hiện NĐ 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 4862/BGTVT-CGĐ
V/v: Thực hiện Nghị định 58/2008/NĐ-CP Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý chuyên ngành;
- Các Sở giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty thuộc Bộ;
- Các trường, viện Sở thuộc Bộ;

 

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện những quy định về đấu thầu của Chính phủ và Bộ Kế hoạch & Đầu tư như sau:

1. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thay thế Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; Trong đó tại Điều 76 hướng dẫn thi hành có quy định xử lý chuyển tiếp giữa Nghị định 111/2006/NĐ-CP và Nghị định 58/2008/NĐ-CP.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp; văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu;

Các văn bản nêu trên được đăng tải trên trang Web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: http://dauthau.mpi.gov.vn

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng giao thông do Bộ GTVT quản lý, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và quy định phân cấp, ủy quyền của Bộ nghiên cứu, thực hiện các quy định về đấu thầu đã được ban hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN; PC; HTQT;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu: VT, CGĐ (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Thuộc tính Công văn 4862/BGTVT-CGĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4862/BGTVT-CGĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2008
Ngày hiệu lực26/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4862/BGTVT-CGĐ Thực hiện NĐ 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4862/BGTVT-CGĐ Thực hiện NĐ 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4862/BGTVT-CGĐ
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýNgô Thịnh Đức
       Ngày ban hành26/06/2008
       Ngày hiệu lực26/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 4862/BGTVT-CGĐ Thực hiện NĐ 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 4862/BGTVT-CGĐ Thực hiện NĐ 58/2008/NĐ-CP, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp và cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

          • 26/06/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/06/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực