Công văn 4878/VPCP-ĐP

Công văn 4878/VPCP-ĐP xử lý kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4878/VPCP-ĐP xử lý kiến nghị tỉnh Thái Nguyên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4878/VPCP-ĐP
V/v xử lý một số kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 508/UBND-SXKD ngày 07 tháng 4 năm 2011 và số 34/BC-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3674/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10 tháng 6 năm 2011), Tài chính (Công văn số 7302/BTC-ĐT ngày 03 tháng 6 năm 2011), Xây dựng (Công văn số 918/BXD-KTQH ngày 13 tháng 6 năm 2011), Giao thông vận tải (Công văn số 3151/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 6 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2232/BTNMT-KH ngày 21 tháng 6 năm 2011), Công Thương (Công văn số 4887/BCT-CNĐP ngày 03 tháng 6 năm 2011), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1549/BNN-KH ngày 03 tháng 6 năm 2011), về xử lý, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 22 tháng 01 năm 2009; số 270/TB-VPCP ngày 28 tháng 8 năm 2009; số 275/TB-VPCP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Tỉnh Thái Nguyên chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 để trình duyệt theo quy định.

3. Về việc đưa sân golf trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020: Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao rà soát quy hoạch sân golf, tỉnh Thái Nguyên làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

4. Thái Nguyên chủ động bố trí từ ngân sách của Tỉnh đầu tư các dự án phục vụ Festival trà quốc tế - Thái Nguyên.

5. Việc công nhận Khu du lịch hồ Núi Cốc là Khu du lịch quốc gia, Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, giải quyết theo quy định.

6. Về đầu tư dự án đường hầm Tam Đảo kết nối 2 khu du lịch hồ Núi Cốc - Thái Nguyên và Tam Đảo - Vĩnh Phúc theo cơ chế BOT kết hợp BT: Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để triển khai theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 275/TB-VPCP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ.

7. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng ATK liên hoàn 3 tỉnh Thái Nguyên - Tuyên Quang - Bắc Kạn: Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng vùng ATK nêu trên và trình duyệt theo quy định.

8. Về việc phân cấp cho Tỉnh thực hiện một phần Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 cũ (đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - đoạn từ Km 44 đến Km 51) theo hình thức BT, Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3806/VPCP-KTN ngày 09 tháng 6 năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về xây dựng nhà ở sinh viên và đầu tư cơ sở hạ tầng khu đô thị Đại học vùng Thái Nguyên: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, xử lý theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 211/TB-VPCP ngày 26 tháng 7 năm 2010; số 121/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

10. Về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cây chè: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó có đầu tư phát triển cây chè.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4878/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4878/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2011
Ngày hiệu lực19/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4878/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 4878/VPCP-ĐP xử lý kiến nghị tỉnh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4878/VPCP-ĐP xử lý kiến nghị tỉnh Thái Nguyên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4878/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Phượng
        Ngày ban hành19/07/2011
        Ngày hiệu lực19/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4878/VPCP-ĐP xử lý kiến nghị tỉnh Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4878/VPCP-ĐP xử lý kiến nghị tỉnh Thái Nguyên

           • 19/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực