Công văn 4893/VPCP-KGVX

Công văn 4893/VPCP-KGVX năm 2016 về cơ chế thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4893/VPCP-KGVX cơ chế thực hiện đề án biên soạn Bách khoa toàn thư 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4893/VPCP-KGVX
V/v cơ chế thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam tại công văn số 492/HĐCĐBSBKTTVN ngày 24 tháng 03 năm 2016 và của viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tại công văn số 1070/KHXH-VPĐA ngày 07 tháng 6 năm 2016 về cơ chế thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp tại Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 theo quy định tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và công nghệ và các văn bản có liên quan;

2. Về cơ chế tài chính của Đề án: Thực hiện theo Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam xác định chi tiết các nội dung công việc, thuyết minh cụ thể các yếu tố hình thành nội dung chi gửi Bộ Tài chính để xây dựng cơ chế tài chính của Đề án, trong đó bao gồm cả chế độ thù lao kiêm nhiệm cho các thành phần liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;

- Lưu: VT, KGVX(3). Ph

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4893/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4893/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2016
Ngày hiệu lực17/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4893/VPCP-KGVX cơ chế thực hiện đề án biên soạn Bách khoa toàn thư 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4893/VPCP-KGVX cơ chế thực hiện đề án biên soạn Bách khoa toàn thư 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4893/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành17/06/2016
        Ngày hiệu lực17/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4893/VPCP-KGVX cơ chế thực hiện đề án biên soạn Bách khoa toàn thư 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4893/VPCP-KGVX cơ chế thực hiện đề án biên soạn Bách khoa toàn thư 2016

           • 17/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực