Quyết định 1262/QĐ-TTg

Quyết định 1262/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1262/QĐ-TTg 2014 Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1262/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BIÊN SOẠN BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về kết thúc hoạt động Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam;

Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm một số nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu và yêu cầu

a) Mục tiêu

- Góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước;

- Trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

b) Yêu cầu

- Phản ánh những tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới, trong đó chú trọng những tri thức cần thiết đối với Việt Nam;

- Bảo đảm tính khoa học, tính dân tộc và tính hiện đại;

- Bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống;

- Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 36 quyển như sau:

Quyển 1. Toán học, Cơ học

Quyển 2. Vật lý học, Thiên văn học

Quyển 3. Hóa học, Công nghệ hóa học

Quyển 4. Sinh học, Công nghệ sinh học

Quyển 5. Địa chất học, Môi trường

Quyển 6. Địa lý học, Địa lý thế giới

Quyển 7. Địa lý Việt Nam, Địa chính

Quyển 8. Công nghệ thông tin

Quyển 9. Nông nghiệp, Thủy lợi

Quyển 10. Lâm nghiệp, Ngư nghiệp

Quyển 11. Hải dương học, Khí tượng thủy văn

Quyển 12. Y học, Dược học

Quyển 13. Điện, Điện tử, Tự động hóa

Quyển 14. Xây dựng, Công nghệ vật liệu

Quyển 15. Giao thông, Vận tải

Quyển 16. Cơ khí, Mỏ, Luyện kim

Quyển 17. Dệt, May, Giấy, Thực phẩm

Quyển 18. Văn học

Quyển 19. Ngôn ngữ học, Hán Nôm

Quyển 20. Văn hóa dân gian, Ngành nghề thủ công

Quyển 21. Lịch sử Việt Nam

Quyển 22. Lịch sử thế giới

Quyển 23. Khảo cổ học, Dân tộc học - Nhân học

Quyển 24. Kinh tế học

Quyển 25. Tài chính, Ngân hàng, Tiền tệ

Quyển 26. Triết học

Quyển 27. Tôn giáo, Xã hội học

Quyển 28. Chính trị, Ngoại giao, Tổ chức

Quyển 29. Quốc phòng, An ninh

Quyển 30. Luật học

Quyển 31. Tâm lý học, Giáo dục học

Quyển 32. Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ

Quyển 33. Âm nhạc, Nghệ thuật múa, Sân khấu, Điện ảnh, Nhiếp ảnh

Quyển 34. Mỹ thuật, Kiến trúc

Quyển 35. Du lịch, Thể dục thể thao, Ẩm thực, Trang phục

Quyển 36. Sách dẫn (Index, dành cho bộ tổng hợp)

3. Thời gian thực hiện

Giai đoạn 1: Từ năm 2014 đến hết năm 2019 biên soạn theo phân quyển.

Giai đoạn 2: Từ năm 2020 đến hết năm 2023 biên soạn 35 quyển theo ABC và 01 quyển sách dẫn.

4. Kinh phí

Kinh phí biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam được bố trí từ các nguồn:

a) Ngân sách nhà nước;

b) Hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

c) Các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Tổ chức thực hiện

a) Tổ chức chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm:

- Hội đồng Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

- Ban Chủ nhiệm Chương trình do Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo quyết định thành lập có nhiệm vụ giúp Hội đồng Chỉ đạo điều hành việc biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam. Chủ nhiệm Chương trình quyết định thành lập các Ban chuyên ngành để biên soạn từng quyển trong bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Thư ký Ban.

b) Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng kế hoạch biên soạn bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng cơ chế tài chính để triển khai thực hiện Đề án.

d) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, PL, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).B

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1262/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1262/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1262/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1262/QĐ-TTg 2014 Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1262/QĐ-TTg 2014 Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1262/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Đức Đam
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực28/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1262/QĐ-TTg 2014 Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1262/QĐ-TTg 2014 Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam