Quyết định 520/QĐ-TTg

Quyết định 520/QĐ-TTg năm 2017 bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 520/QĐ-TTg bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 520/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG DANH MỤC BỘ BÁCH KHOA TOÀN THƯ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam;

Xét đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quyển Kinh tế Quốc tế vào Danh mục các quyển trong bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam.

Điều 2. Cử GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chtịch Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam tham gia Trưởng Ban biên soạn Quyển Kinh tế Quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đề án biên soạn Bách khoa, toàn thư Việt Nam và Ông Nguyễn Quang Thuấn chu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ươn
g Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH;
- Lưu:
VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 520/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu520/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2017
Ngày hiệu lực18/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 520/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 520/QĐ-TTg bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam 2017


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 520/QĐ-TTg bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu520/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVũ Đức Đam
       Ngày ban hành18/04/2017
       Ngày hiệu lực18/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 520/QĐ-TTg bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 520/QĐ-TTg bổ sung Danh mục bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam 2017

            • 18/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực